192/2021

Helsingissä 10.3.2021

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Suomen metsäkeskuksen suorittamasta metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain metsitystuen valvonta- ja tarkastustoiminnasta sekä tarkastustulosten raportoinnista, sekä Ruokaviraston metsitystuen valvonta- ja tarkastustoiminnasta sekä tarkastustulosten raportoinnista

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike MMM:nmääräyskokoelman nro antopäivä voimaantulopäivä
MMM:n asetus Suomen metsäkeskuksen suorittamasta metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain metsitystuen valvonta- ja tarkastustoiminnasta sekä tarkastustulosten raportoinnista, sekä Ruokaviraston metsitystuen valvonta- ja tarkastustoiminnasta sekä tarkastustu-losten raportoinnista 1/21 9.3.2021 15.3.2021

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamosta, osoite (Hallituskatu 3 A, Helsinki), PL 30, 00023 Valtioneuvosto, puhelin 0295 16 2200.

Helsingissä 10.3.2021

Osastopäällikkö
Tuula Packalen

Metsäneuvos
Marja Kokkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.