189/2021

Helsingissä 5.3.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biologisten tekijöiden luokituksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen kohdan 2 muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan biologisten tekijöiden luokituksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (748/2020) liitteen kohta 2 seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2021.

Komission direktiivi (EU) 2019/1833 (32019L1833); EUVL L 279, 31.10.2019, s. 54

Helsingissä 5.3.2021

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Erityisasiantuntija
Jenny Rintala

Liite

LUETTELO BIOLOGISTEN TEKIJÖIDEN LUOKITUKSESTA JA HAITALLISISTA OMINAISUUKSISTA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Bakteerit ja vastaavanlaiset organismit

Huom. Tähän luetteloon merkittyjen biologisten tekijöiden kohdalla koko sukua koskeva maininta lisäyksellä ”spp.” viittaa muihin kyseisen suvun lajeihin, joita ei ole erikseen sisällytetty luetteloon mutta joiden tiedetään aiheuttavan tauteja ihmisillä. Katso lisätietoja johdannon kohdasta 3.

Biologinen tekijä Luokitus Huomautuksia
Acinetobacterspp. 2 u
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gerencseriae 2
Actinomyces israelii 2
Actinomyces spp. 2
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans) 2
Alcaligenes spp. 2 u
Anaplasma spp. 2 u
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) 2
Arcobacter butzleri 2 u
Achromobacterspp. 2 u
Bacillus anthracis 3 T, m
Bacillus cereus 2 T, u
Bacillus cereusbiovaranthracis 3 T, u
Bacteroides fragilis 2
Bacteroidesspp. 2
Bartonella bacilliformis 2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2
Bartonella (Rochalimaea)spp. 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 T, V, m
Bordetellaspp. 2 u
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borreliaspp. 2
Brachyspiraspp. 2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella inopinata 3 u
Brucella melitensis 3
Brucella pinnipedialis 3 u
Brucellaspp. 3 u
Brucella suis 3
Burkholderia cepacia 2
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3 E, m
Campylobacter fetussubsp. fetus 2
Campylobacter fetussubsp. venerealis 2 u
Campylobacter jejunisubsp. doylei 2 u
Campylobacter jejunisubsp. jejuni 2
Campylobacterspp. 2
Cardiobacterium hominis 2
Cardiobacterium valvarum 2 u
Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus) 2 u
Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae) 2 u
Chlamydia felis (Chlamydophila felis) 2 u
Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae) 2
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)(linnuilla esiintyvät kannat) 3
Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)(muut kannat) 2
Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis) 2
Citrobacterspp. 2
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium difficile (Clostridioides difficile) 2 T, u
Clostridium perfringens 2 T, m
Clostridium tetani 2 T, V
Clostridiumspp. 2
Corynebacterium diphtheriae 2 T, V
Corynebacterium minutissimum 2
Corynebacterium pseudotuberculosis 2 T, m
Corynebacterium ulcerans 2 T, u
Corynebacteriumspp. 2
Coxiella burnetii 3
Edwardsiella tarda 2
Ehrlichiaspp. 2
Eikenella corrodens 2
Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum) 2 u
Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis) 2
Enterobacter cloacaesubsp. cloacae (Enterobacter cloacae) 2
Enterobacterspp. 2
Enterococcusspp. 2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli 2
Escherichia coli,verosytotoksiset kannat (esim. O157:H7 tai O103) 3 (**) T
Fluoribacter bozemanae (Legionella bozemanae) 2
Francisella hispaniensis 2 u
Francisella tularensissubsp. holarctica 2
Francisella tularensissubsp. mediasiatica 2 u
Francisella tularensissubsp. novicida 2 u
Francisella tularensissubsp. tularensis 3
Fusobacterium necrophorumsubsp. funduliforme 2 u
Fusobacterium necrophorumsubsp. necrophorum 2
Fusobacteriumspp. 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilus ducreyi 2
Haemophilus influenzae 2 V, m
Haemophilusspp. 2
Helicobacter pylori 2
Helicobacterspp. 2 u
Klebsiella oxytoca 2
Klebsiella pneumoniaesubsp. ozaenae 2 u
Klebsiella pneumoniaesubsp. pneumoniae 2
Klebsiella pneumoniaesubsp. rhinoscleromatis 2 u
Klebsiellaspp. 2
Legionella pneumophilasubsp. fraseri 2 u
Legionella pneumophilasubsp. pascullei 2 u
Legionella pneumophilasubsp. pneumophila 2
Legionellaspp. 2
Leptospira interrogans(kaikki serotyypit) 2
Leptospiraspp. 2 u
Listeria monocytogenes 2
Listeria ivanoviisubsp. ivanovii 2
Listeria invanoviisubsp. londoniensis 2 u
Moraxella catarrhalis 2
Morganella morganiisubsp. morganii (Proteus morganii) 2
Morganella morganiisubsp. sibonii 2 u
Mycobacterium abscessussubsp. abscessus 2
Mycobacterium africanum 3 V
Mycobacterium aviumsubsp. avium (Mycobacterium avium) 2
Mycobacterium aviumsubsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis) 2
Mycobacterium aviumsubsp. silvaticum 2 u
Mycobacterium bohemicum 2
Mycobacterium bovis(paitsi BCG-kanta) 3 V
Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosissubsp. caprae) 3 u
Mycobacterium celatum 2
Mycobacterium chelonae 2
Mycobacterium chimaera 2 u
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium intracellulare 2 u
Mycobacterium kansasii 2
Mycobacterium lentiflavum 2
Mycobacterium leprae 3
Mycobacterium malmoense 2
Mycobacterium marinum 2
Mycobacterium microti 3 (**)
Mycobacterium pinnipedii 3 u
Mycobacterium scrofulaceum 2
Mycobacterium simiae 2
Mycobacterium szulgai 2
Mycobacterium tuberculosis 3 V
Mycobacterium ulcerans 3 (**)
Mycobacterium xenopi 2
Mycoplasma caviae 2
Mycoplasma hominis 2
Mycoplasma pneumoniae 2
Mycoplasmaspp. 2 u
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2 V
Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu) 2
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Nocardiaspp. 2 u
Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi) 3
Pasteurella multocidasubsp. gallicida (Pasteurella gallicida) 2 u
Pasteurella multocidasubsp. multocida 2
Pasteurella multocidasubsp. septica 2 u
Pasteurellaspp. 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonasspp. 2
Prevotellaspp. 2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans) 2
Providencia rettgeri (Proteus rettgeri) 2
Providenciaspp. 2
Pseudomonas aeruginosa 2 T, m
Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equi, Rhoducoccus equi) 2
Rickettsia africae 3 u
Rickettsia akari 3 (**)
Rickettsia australis 3 u
Rickettsia canadensis 2 m
Rickettsia conorii 3
Rickettsia heilongjiangensis 3 (**) u
Rickettsia japonica 3 u
Rickettsia montanensis 2 m
Rickettsia typhi 3
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia sibirica 3 u
Rickettsiaspp. 2
Salmonella enterica (choleraesuis)subsp. arizonae 2
SalmonellaEnteritidis 2
SalmonellaParatyphi A, B, C 2 V
SalmonellaTyphi 3 (**) V
SalmonellaTyphimurium 2
Salmonella(muut serotyypit) 2
Serratiaspp. 2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae(tyyppi 1) 3 (**) T
Shigella dysenteriae,muut kuin tyyppi 1 2
Shigella flexneri 2
Shigella sonnei 2
Staphylococcus aureus 2 T, m
Staphylococcusspp. 2
Streptobacillus moniliformis 2
Streptococcus agalactiae 2 u
Streptococcus dysgalactiaesubsp. dysgalactiae 2 u
Streptococcus dysgalactiaesubsp. equisimilis 2 u
Streptococcus pneumoniae 2 T, V, m
Streptococcus pyogenes 2 T, m
Streptococcus suis 2
Streptococcusspp. 2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponemaspp. 2
Trueperella pyogenes (Actinomyces pyogenes) 2
Ureaplasma parvum 2 u
Ureaplasma urealyticum 2 u
Vibrio cholerae(mukaan lukien El Tor) 2 T, V, m
Vibrio parahaemolyticus (Beneckae parahaemolytica) 2
Vibriospp. 2
Yersinia enterocoliticasubsp. enterolitica 2
Yersinia enterocoliticasubsp. palearctica 2 u
Yersinia pestis 3 m
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersiniaspp. 2

(**) Katso johdannon kohta 5.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.