180/2021

Helsingissä 4.3.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä vesialueen omistajille maksettavien korvauksien jakoperusteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) 83 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä maksettavien korvausten osoittaminen

Kalastuslain (379/2015) 82 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä vesialueen omistajille maksettavia korvauksia ei osoiteta sellaisten vesialueiden omistajille, joiden omistamilla alueilla ei kalasteta kalastuslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettujen yleiskalastusoikeuksien nojalla. Tällaisia alueita ovat:

1) kalastuslain 8 §:ssä tarkoitettu Suomen talousvyöhyke ja yleinen vesialue meressä;

2) kalastuslain 7 §:n 3 momentissa tarkoitetut vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueet sekä vesialueet, joilla kalastaminen on muun säännöksen nojalla kielletty.

Sellaisella vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueella, jonne elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei ole kalastuslain 64 §:n 3 momentin nojalla määritellyt rajoja tai jos rajojen määrittelyä ei ole tehty kyseisten koski- ja virta-alueiden kalastuslupaehdoissa, voidaan jatkaa nykyistä omistajakorvausten jakokäytäntöä.

2 §
Viehekalastusrasituksen selvittäminen kalatalousaluekohtaisesti

Kalastuslain 83 §:n 1 momentissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille säädettyä omistajakorvausten myöntämistehtävää varten kalastuslain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetusta viehekalastuksesta aiheutuva rasitus selvitetään viiden vuoden välein tiedustelulla, jonka Luonnonvarakeskus lähettää kalastonhoitomaksurekisterissä oleville. Viehekalastuksesta aiheutuva rasitus selvitetään valtakunnallisesti, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksittain ja kalatalousaluekohtaisesti.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulee käyttää 1 momentissa tarkoitetun selvityksen tuloksia jakaessaan kalastuslain 82 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut korvaukset kalatalousalueille jaon teknistä toteuttamista varten.

3 §
Yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä maksettavien korvausten jakaminen vesialueiden omistajille

Kalatalousalueiden tulee jakaa kalastuslain 82 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä vesialueen omistajille maksettavat korvaukset ilman hakemusmenettelyä ja ilman, että korvausten saajilta veloitetaan jakamisesta aiheutuneita kuluja.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2021.

Helsingissä 4.3.2021

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Irena Pirhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.