177/2021

Helsingissä 26.2.2021

Oikeusministeriön asetus sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vankeuslain (767/2005) 2 luvun 1 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 33/2015:

1 §
Sakon muuntorangaistuksen täytäntöönpanon siirto

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 36 §:n 2 momentista poiketen sakon muuntorangaistuksen tuomittua ei saa määrätä ilmoittautumaan vankilaan 4 päivän maaliskuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2021 välisenä aikana mainitut päivät mukaan lukien.

Sakon muuntorangaistukseen tuomittua ei saa määrätä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 36 §:n 3 momentissa tarkoitetun etsintäkuulutuksen nojalla toimitettavaksi vankilaan 1 momentissa mainittuna aikana.

Edellä 1 ja 2 momentin nojalla siirrettyyn sakon muuntorangaistukseen tuomitut etsintäkuulutetaan vaiheittain siten, että kaikki tuomitut on etsintäkuulutettu 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske vankilassa jo oleville tutkintavangeille tai rangaistusta suorittaville vangeille täytäntöön pantaviksi tulevia sakon muuntorangaistuksia.

2 §
Rajoituksista huolimatta täytäntöön pantavat rangaistukset

Rangaistuksen täytäntöönpanoon on 1 §:ssä säädetystä huolimatta ryhdyttävä, jos täytäntöönpanon aloittaminen muuten siirtyisi yli kahdeksan kuukautta siitä, kun tuomio tuli täytäntöönpanokelpoiseksi tai jos tuomittu rangaistus raukeaisi siirron vuoksi.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Tätä asetusta ei sovelleta ennen sen voimaantuloa määrättyyn 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuun ilmoittautumisajankohtaan.

Helsingissä 26.2.2021

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Osastopäällikkö
Ari-Pekka Koivisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.