175/2021

Helsingissä 26.2.2021

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vehnän, ohran, herneen ja härkäpavun siemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siemenlain (600/2019) 5 §:n nojalla:

1 §
Sertifiointi

Poiketen siitä, mitä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta (395/2020) säädetään herneen ja härkäpavun itävyydestä, Ruokavirasto voi jäljempänä mainituin edellytyksin sertifioida 30 päivään kesäkuuta 2021 saakka Suomessa markkinoitavaksi enintään:

1) 850 000 kg herneen C1 ja C2 siementä (lajikkeet Astronaute, Bagoo, Greenway, Ingrid, Jymy, Karita, Loviisa, Matilda, Rocket, Rokka, Sisu);

2) 180 000 kg härkäpavun C1 ja C2 siementä (lajikkeet Louhi, Kontu, Sampo).

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sertifioinnin edellytyksenä on, että:

1) itävyys on vähintään 70 prosenttia; ja

2) virallisessa vakuustodistuksessa on merkintä "sertifioitu alennetulla itävyysvaatimuksella".

Poiketen siitä, mitä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa viljakasvien siemenkaupasta (391/2020) säädetään vehnän ja ohran itävyydestä, Ruokavirasto voi jäljempänä mainituin edellytyksin sertifioida 30 päivään kesäkuuta 2021 saakka Suomessa markkinoitavaksi enintään:

1) 1 000 000 kg vehnän C1 ja C2 siementä (lajikkeet Anniina, Helmi, Iisakki);

2) 800 000 kg ohran C1 ja C2 siementä (lajikkeet Alvari, Birk, Brage, Bredo, Einar, Eversti, Hermanni, Mainio, Uljas, Toria, Turkka, Vertti, Wolmari).

Edellä 3 momentissa tarkoitetun sertifioinnin edellytyksenä on, että:

1) itävyys on vähintään 80 prosenttia; ja

2) virallisessa vakuustodistuksessa on merkintä "sertifioitu alennetulla itävyysvaatimuksella".

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021 saakka.

Helsingissä 26.2.2021

Maa- ja
metsätalousministeri Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Kati Lassi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.