156/2021

Helsingissä 17.2.2021

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (748/2019) liite 1:n 1 kohta sellaisena kuin se on asetuksessa 972/2020, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2021 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 17.2.2021

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Matemaatikko
Harri Isokorpi

Liite 1: Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.