149/2021

Helsingissä 18.2.2021

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1073/2012) 24 § seuraavasti:

24 §
Työ- ja elinkeinotoimistolta haettava kulukorvaus ja korvauksen maksaminen

Työ- ja elinkeinotoimiston on tehtävä päätös julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetusta kulukorvauksesta samalla kun se ja henkilöasiakas sopivat työllistymistä tukevaan palveluun osallistumisesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Jos asiakkaalle palveluun osallistumisesta aiheutuvat kustannukset eivät ole olleet suunnitelmaa laadittaessa tai tarkistettaessa ennakoitavissa, työ- ja elinkeinotoimisto voi tehdä päätöksen kulukorvauksesta myös tämän jälkeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kulukorvaus maksetaan jälkikäteen kuukausittain. Henkilöasiakkaan on haettava kulukorvauksen maksatusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta kalenterikuukauden kuluessa kunkin sellaisen kalenterikuukauden päättymisestä, jona hän on osallistunut palveluun.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2023.

Tätä asetusta sovelletaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun kulukorvauksen maksamiseen, jos päätös kulukorvauksesta on tehty viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2023.

Helsingissä 18.2.2021

Työministeri
Tuula Haatainen

Hallitusneuvos
Jan Hjelt

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.