141/2021

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2021

Ympäristöministeriön asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n 1 momentin nojalla ja 17 a §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Pohjois-Karjalan maakunnan edustavien lehtojen, vanhojen metsien, soiden, lintukosteikkojen sekä ranta- ja saaristoluonnon suojelemiseksi, rakennetun kulttuuriperinnön ja perinnemaisemien ylläpitämiseksi sekä opetusta ja tutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi tämän asetuksen 2 §:ssä luetellut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueita ovat seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla liitteissä 1–108 oleviin karttoihin:

Jorhonkorven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 39 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 1);

Keträniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 2);

Kuusivaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 12 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 3);

Olkkolan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 11 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 4);

Rati-Kalikan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 5);

Valkealammen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 36 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 6);

Haavanpään luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 15 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 7);

Hoikan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 20 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 8);

Hopealahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 9);

Kiiesvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 28 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 10);

Koivurinteen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 11);

Kyhönpuron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 12);

Lappalaisenvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 13);

Paskovaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 20 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 14);

Tuupasenaution luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 15);

Viesimonvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 90 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 16);

Vintilänvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 28 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 17);

Aisusjoen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 18);

Avantolammin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 hehtaari, Juuan kunnassa (liite 19);

Härkinpuron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 99 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 20);

Kuhnustan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 65 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 21);

Louhipanjan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 40 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 22);

Petrovaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 23);

Rajasuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 56 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 24);

Savijärven suon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 54 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 25);

Suolamminpuron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 26);

Taavettilan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 27);

Vellikosken putaiden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 28);

Vuokon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 29);

Juurikkajärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 46 hehtaaria, Kiteen kaupungissa (liite 30);

Koivukummun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 12 hehtaaria, Kiteen kaupungissa (liite 31);

Kustinsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 44 hehtaaria, Kiteen kaupungissa (liite 32);

Lönnrotin petäjän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 0,3 hehtaaria, Kiteen kaupungissa (liite 33);

Makonniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 15 hehtaaria, Kiteen kaupungissa (liite 34);

Mehonmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4 hehtaaria, Kiteen kaupungissa (liite 35);

Otravaaran ängelmälehdon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 hehtaari, Kiteen kaupungissa (liite 36);

Päätyeenlahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 94 hehtaaria, Kiteen kaupungissa (liite 37);

Sepänlammen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 6 hehtaaria, Kiteen kaupungissa (liite 38);

Vaaranmäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 0,8 hehtaaria, Kiteen kaupungissa (liite 39);

Eerikkalan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8 hehtaaria, Kontiolahden kunnassa (liite 40);

Havukkavaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 24 hehtaaria, Kontiolahden kunnassa (liite 41);

Kontioniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 6 hehtaaria, Kontiolahden kunnassa (liite 42);

Pöllönvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 11 hehtaaria, Kontiolahden kunnassa (liite 43);

Soikkelin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 44 hehtaaria, Kontiolahden kunnassa (liite 44);

Teerisaaren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 49 hehtaaria, Kontiolahden kunnassa (liite 45);

Utranharjun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16 hehtaaria, Kontiolahden kunnassa (liite 46);

Cajanderin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 26 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 47);

Heinäjoen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 48);

Iso-Veteläisen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 49);

Kurvitsan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 50);

Leipävaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 64 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 51);

Lietepuron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 52);

Nevalan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 53);

Pitkäkosken luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 54);

Pitkänjärvenharjun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 36 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 55);

Purtovaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 94 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 56);

Räsävaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 37 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 57);

Saunapuron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 58);

Välivaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 17 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 59);

Vääräkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 25 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 60);

Halla-ahon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10 hehtaaria, Liperin kunnassa (liite 61);

Iso-Juurikan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16 hehtaaria, Liperin kunnassa (liite 62);

Karpanrimmen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 27 hehtaaria, Liperin kunnassa (liite 63);

Koskelan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14 hehtaaria, Liperin kunnassa (liite 64);

Kuusivalkaman luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19 hehtaaria, Liperin kunnassa (liite 65);

Mattisenlahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 10 hehtaaria, Liperin kunnassa (liite 66);

Munakukkula-Niinivaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 16 hehtaaria, Liperin kunnassa (liite 67);

Myllypuron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 hehtaaria, Liperin kunnassa (liite 68);

Polvisuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7 hehtaaria, Liperin kunnassa (liite 69);

Saariniemi-Tervalahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 91 hehtaaria, Liperin ja Polvijärven kunnissa ja Outokummun kaupungissa (liite 70);

Suokon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8 hehtaaria, Liperin kunnassa (liite 71);

Suuri-Linnon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 3 hehtaaria, Liperin kunnassa (liite 72);

Halmekorven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 22 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 73);

Jysmänvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 17 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 74);

Kansikkopuron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 14 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 75);

Kansikkovaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 32 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 76);

Leipijoen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 77);

Likikorven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 78);

Lotmonsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 79);

Majavikon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 80);

Palovaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 81);

Pykäläkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 75 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 82);

Päivärinteen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 11 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 83);

Sihvonvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 33 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 84);

Simanaisenlehdon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 19 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 85);

Suojärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 53 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 86);

Syrjävaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 18 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 87);

Syvälampien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 72 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 88);

Palorannan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 13 hehtaaria, Outokummun kaupungissa (liite 89);

Sysmäjärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 9 hehtaaria, Outokummun kaupungissa ja Liperin kunnassa (liite 90);

Sätöslahti-Laikanlahti-Pitkälahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 17 hehtaaria, Outokummun kaupungissa ja Liperin kunnassa (liite 91);

Kivipuron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 65 hehtaaria, Polvijärven kunnassa (liite 92);

Kuorejärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8 hehtaaria, Polvijärven kunnassa (liite 93);

Akankankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 55 hehtaaria, Rääkkylän kunnassa (liite 94);

Joki-Hautalammen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 46 hehtaaria, Rääkkylän kunnassa (liite 95);

Hovinlampi-Ylälammen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 33 hehtaaria, Rääkkylän kunnassa ja Kiteen kaupungissa (liite 96);

Pakarinlahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 5 hehtaaria, Rääkkylän kunnassa (liite 97);

Suurisaaren luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 hehtaaria, Rääkkylän kunnassa (liite 98);

Mieronvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 13 hehtaaria, Tohmajärven kunnassa (liite 99);

Peräsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7 hehtaaria, Tohmajärven kunnassa (liite 100);

Pikku-Purolan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 8 hehtaaria, Tohmajärven kunnassa (liite 101);

Retulammen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 4 hehtaaria, Tohmajärven kunnassa (liite 102);

Saarionvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 7 hehtaaria, Tohmajärven kunnassa (liite 103);

Tohmajärven lehtojen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 59 hehtaaria, Tohmajärven kunnassa (liite 104);

Ukonlahden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 20 hehtaaria, Tohmajärven kunnassa (liite 105);

Vartialan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 9 hehtaaria, Tohmajärven kunnassa (liite 106);

Vehkavaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 25 hehtaaria, Tohmajärven kunnassa (liite 107);

Värtsilän laakson luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 39 hehtaaria, Tohmajärven kunnassa (liite 108).

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa tarkoitetuissa rauhoitussäännöksissä säädetään, sallittua on:

1) ojien ylläpito ja kunnostus luonnonsuojelualueen ulkopuolisten alueiden välttämättömiä kuivatustarpeita varten;

2) tämän asetuksen voimaan tullessa olemassa olevan moottorikelkkauran yllä- ja kunnossapito Vääräkankaan, Cajanderin ja Päätyeenlahden luonnonsuojelualueilla;

3) tämän asetuksen voimaan tullessa olemassa olevien vesisäiliön ja siihen liittyvien vesiputkien sekä tähystystornin yllä- ja kunnossapito Värtsilän laakson luonnonsuojelualueella;

4) paineviemärijohdon rakentaminen tämän asetuksen voimaan tullessa olemassa olevan vesijohdon läheisyyteen Päätyeenlahden luonnonsuojelualueella.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021.

Asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys voi jatkua 3 §:n estämättä 31 päivään joulukuuta 2023.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Johanna Korpi

Liitteet 1-108: Yma Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.