140/2021

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2021

Valtioneuvoston asetus Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n 1 momentin ja 17 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Pohjois-Karjalan maakunnan edustavien lehtojen, vanhojen metsien, soiden, lintukosteikkojen sekä ranta- ja saaristoluonnon suojelemiseksi, rakennetun kulttuuriperinnön ja perinnemaisemien ylläpitämiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi tämän asetuksen 2 §:ssä luetellut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueiksi perustetaan seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla liitteissä 1–66 oleviin karttoihin:

Ilajansuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 168 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 1);

Kesonsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 2 038 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 2);

Koitajoen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 3 514 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 3);

Koitereen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 559 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 4);

Korvinsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 251 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 5);

Oinasvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 249 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 6);

Patvin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 1 614 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa ja Lieksan kaupungissa (liite 7);

Petkeljärvi-Putkelanharjun luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 2 034 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 8);

Puohtiinsuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 1 271 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 9);

Pönttövaara-Pahkavaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 452 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa ja Lieksan kaupungissa (liite 10);

Rahesuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 256 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 11);

Syväysjoen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 201 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 12);

Viitalahdensuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 298 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 13);

Viitasuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 384 hehtaaria, Ilomantsin kunnassa (liite 14);

Herajärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 141 hehtaaria, Joensuun kaupungissa ja Ilomantsin kunnassa (liite 15);

Luostarinvaaransuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 273 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 16);

Sammalussuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 247 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 17);

Taka-aarnion luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 114 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 18);

Valkeasuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala noin 165 hehtaaria, Joensuun kaupungissa (liite 19);

Autiokankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 106 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 20);

Lehtovaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 127 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 21);

Polvelan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 673 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 22);

Purolanvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 102 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 23);

Ritoniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 110 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 24);

Vaikkojoen soiden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 477 hehtaaria, Juuan kunnassa (liite 25);

Vuoripuron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 216 hehtaaria, Juuan kunnassa ja Nurmeksen kaupungissa (liite 26);

Karjalan Pyhäjärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 593 hehtaaria, Kiteen kaupungissa ja Parikkalan kunnassa (liite 27);

Partiissuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 303 hehtaaria, Kiteen kaupungissa (liite 28);

Huuhkajanvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 105 hehtaaria, Kontiolahden kunnassa (liite 29);

Huurunrinteen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 392 hehtaaria, Kontiolahden kunnassa ja Lieksan kaupungissa (liite 30);

Jouhtenisen luonnonsuojelualue; jonka pinta-ala on noin 165 hehtaaria, Kontiolahden kunnassa (liite 31);

Kolvananuuron luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 183 hehtaaria, Kontiolahden kunnassa ja Joensuun kaupungissa (liite 32);

Palojoen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 200 hehtaaria, Kontiolahden kunnassa (liite 33);

Jongunjoen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 331 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 34);

Korkea-aho-Viharinjärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 231 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 35);

Koskutkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 299 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 36);

Kuikkasuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 113 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 37);

Laklajärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 232 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 38);

Lieksan itärajan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 675 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 39);

Miikkulankankaan-Anttosenkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 115 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 40);

Päävaara-Särkkälammin luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 289 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 41);

Reposuo-Kalliolahdensuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 853 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 42);

Ritosärkän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 706 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 43);

Saarijärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 113 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 44);

Sinivaara-Massivaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 279 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 45);

Sokovaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 112 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 46);

Särkilamminkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 112 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 47);

Tolkeenvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 288 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 48);

Ukonsärkkä-Jäkäläkankaan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 710 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 49);

Verkkovaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 202 hehtaaria, Lieksan kaupungissa (liite 50);

Kuoppasuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 163 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 51);

Leiviskänkallioiden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 148 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 52);

Mujejärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 2 292 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 53);

Murtovaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 085 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 54);

Mustinvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 542 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 55);

Pahavaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 234 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 56);

Paistinvaaran luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 500 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa ja Kuhmon kunnassa (liite 57);

Piilopirtinaho-Marjomäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 608 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa ja Sotkamon kunnassa (liite 58);

Pielisen saariston luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 195 hehtaaria, Nurmeksen ja Lieksan kaupungeissa (liite 59);

Raesärkän luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 595 hehtaaria, Nurmeksen kaupungissa (liite 60);

Salmijärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 151 hehtaaria (liite 61), Nurmeksen kaupungissa (liite 61);

Viurusuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 367 hehtaaria, Outokummun kaupungissa (liite 62);

Hanhisuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 171 hehtaaria, Polvijärven kunnassa (liite 63);

Nisäjärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 146 hehtaaria, Polvijärven kunnassa (liite 64);

Veihtisuon luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 162 hehtaaria, Polvijärven kunnassa (liite 65);

Viklinrimmen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on noin 1 004 hehtaaria, Polvijärven kunnassa (liite 66).

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa tarkoitetuissa rauhoitussäännöksissä säädetään, sallittua on:

1) hirven metsästys 1 päivästä lokakuuta 15 päivään tammikuuta sekä villisian metsästys 1 päivästä syyskuuta 28 päivään helmikuuta Ilajansuon, Kesonsuon, Koitajoen, Korvinsuon, Oinasvaaran, Patvin, Puohtiinsuon, Petkeljärvi-Putkelanharjun, Pönttövaara-Pahkavaaran, Rahesuon, Viitasuon, Herajärven, Luostarinvaaransuon, Sammalussuon, Valkeasuon, Autiokankaan, Lehtovaaran, Polvelan, Päävaara-Särkkälammin, Ritoniemen, Vaikkojoen soiden, Vuoripuron, Karjalan Pyhäjärven, Partiissuon, Huuhkajanvaaran, Huurunrinteen, Palojoen, Jongunjoen, Korkea-aho-Viharinjärven, Koskutkankaan, Kuikkasuon, Laklajärven, Lieksan itärajan, Miikkulankankaan-Anttosenkankaan, Ritosärkän, Sinivaara-Massivaaran, Sokovaaran, Särkilamminkankaan, Tolkeenvaaran, Ukonsärkkä-Jäkäläkankaan, Verkkovaaran, Leiviskänkallioiden, Mujejärven, Mustinvaaran, Pahavaaran, Raesärkän, Salmijärven, Viurusuon, Hanhisuon, Nisäjärven, Veihtisuon, Kuoppasuon, Murtovaaran, Taka-Aarnion, Purolanvaaran, Viitalahdensuon ja Viklinrimmen luonnonsuojelualueilla sekä Paistinvaaran ja Piilopirtinaho-Marjomäen luonnonsuojelualueilla niiden Pohjois-Karjalan maakuntaan sijoittuvilla osilla;

2) metsäjäniksen ja rusakon metsästys 1 päivästä syyskuuta 28 päivään helmikuuta Ilajansuon, Kesonsuon, Karjalan-Pyhäjärven, Viklinrimmen, Koitajoen, Oinasvaaran, Vaikkojoen soiden, Päävaara-Särkkälammin, Ritoniemen, Polvelan, Sammalussuon, Puohtiinsuon, Purolanvaaran, Sokovaaran, Patvin, Petkeljärvi-Putkelanharjun, Pönttövaaran-Pahkavaaran, Rahesuon, Huuhkajanvaaran, Huurunrinteen, Koskutkankaan, Lieksan Itärajan, Ukonsärkkä-Jäkäläkankaan, Ritosärkän, Sinivaara-Massivaaran, Korkea-aho-Viharinjärven, Raesärkän, Jongunjoen, Veihtisuon, Tolkeenvaaran, Särkilamminkankaan, Salmijärven, Mustinvaaran, Pahavaaran, Verkkovaaran, Mujejärven, Leiviskänkallioiden, Murtovaaran, Miikkulankankaan-Anttosenkankaan, Viitalahdensuon, Laklajärven, Viurusuon ja Vuoripuron luonnonsuojelualueilla sekä Paistinvaaran ja Piilopirtinaho-Marjomäen luonnonsuojelualueilla niiden Pohjois-Karjalan maakuntaan sijoittuvilla osilla;

3) teeren ja metson metsästys Korvinsuon, Oinasvaaran, Vaikkojoen soiden, Päävaara-Särkkälammin, Ritoniemen, Polvelan, Sammalussuon, Puohtiinsuon, Purolanvaaran, Sokovaaran, Patvin, Petkeljärvi-Putkelanharjun, Pönttövaaran-Pahkavaaran, Koskutkankaan, Lieksan Itärajan, Ukonsärkkä-Jäkäläkankaan, Ritosärkän, Sinivaara-Massivaaran, Korkea-aho-Viharinjärven, Raesärkän, Jongunjoen, Tolkeenvaaran, Särkilamminkankaan, Salmijärven, Mustinvaaran, Mujejärven, Pahavaaran, Verkkovaaran, Leiviskänkallioiden, Murtovaaran, Miikkulankankaan-Anttosenkankaan, Viitalahdensuon, Laklajärven ja Vuoripuron luonnonsuojelualueilla sekä Paistinvaaran ja Piilopirtinaho-Marjomäen luonnonsuojelualueilla niiden Pohjois-Karjalan maakuntaan sijoittuvilla osilla;

4) minkin ja supikoiran metsästys metsästyslain (615/1993) 46 §:n mukaisen luvan nojalla 1 päivästä syyskuuta 28 päivään helmikuuta Koitajoen, Patvin, Pönttövaaran-Pahkavaaran, Koskutkankaan, Lieksan Itärajan, Ukonsärkkä-Jäkäläkankaan, Ritosärkän, Korkea-aho-Viharinjärven, Raesärkän, Jongunjoen, Tolkeenvaaran, Särkilamminkankaan, Salmijärven, Mustinvaaran, Mujejärven, Leiviskänkallioiden, Murtovaaran, Miikkulankankaan-Anttosenkankaan, Viitalahdensuon, Laklajärven ja Vuoripuron luonnonsuojelualueilla sekä Paistinvaaran ja Piilopirtinaho-Marjomäen luonnonsuojelualueilla niiden Pohjois-Karjalan maakuntaan sijoittuvilla osilla;

5) ketun metsästys 1 päivästä syyskuuta 28 päivään helmikuuta Kesonsuon, Koitajoen, Puohtiinsuon, Petkeljärvi-Putkelanharjun, Rahesuon, Karjalan Pyhäjärven, Miikkulankankaan-Anttosenkankaan, Viurusuon, Nisäjärven ja Viklinrimmen luonnonsuojelualueilla;

6) Lavalammen vedenottamoon liittyvien sähkö- ja vesijohtojen sekä kaivon ja havaintoputken yllä- ja kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet ja uuden vesijohdon rakentaminen Viklinrimmen luonnonsuojelualueella;

7) tämän asetuksen voimaan tullessa olemassa olevien moottorikelkkaurien yllä- ja kunnossapito Mujejärven, Mustinvaaran, Vuoripuron, Ritosärkän, Ukonsärkkä-Jäkäläkankaan, Puohtiinsuon, Petkeljärvi-Putkelanharjun, Paistinvaaran, Reposuon-Kalliolahdensuon, Mikkulankankaan-Anttosenkankaan, Luostarinvaaransuon, Valkeasuon ja Viurusuon luonnonsuojelualueilla sekä uralinjauksien vähäinen tai tilapäinen siirtäminen;

8) tämän asetuksen voimaan tullessa olemassa olevan telemaston ja viestiaseman ylläpitoon liittyvät toimenpiteet Verkkovaaran luonnonsuojelualueella;

9) tämän asetuksen voimaan tullessa olemassa olevan talvitien ja ajouran ylläpitoon liittyvät vähäiset toimenpiteet Sammalussuon ja Miikkulankankaan-Anttosenkankaan luonnonsuojelualueilla sekä ajouran perustamiseen ja käyttöön liittyvät vähäiset toimenpiteet Paistinvaaran luonnonsuojelualueella;

10) ojien ylläpito ja kunnostus luonnonsuojelualueen ulkopuolisten alueiden välttämättömiä kuivatustarpeita varten.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan vanhojen metsien suojelusta annetun asetuksen (1115/1993) 2 §:n 1 momentin 51 ja 52 kohta sekä eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueiksi annetun asetuksen (801/1985) 1 §:n 1 momentin 26 kohta.

Asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys voi jatkua 3 §:n estämättä 31 päivään joulukuuta 2023.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2021

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Lainsäädäntöneuvos
Johanna Korpi

Liitteet 1-66: VNa Pohjois-Karjalan maakunnan luonnonsuojelualueista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.