Säädökset alkuperäisinä: 2021

Säädökset numeroittain
386/2021
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
385/2021
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
384/2021
Laki vakuutusten tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta
383/2021
Laki kirjanpitolain 3 a luvun 2 §:n muuttamisesta
382/2021
Laki sijoituspalvelulain 10 luvun muuttamisesta
381/2021
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
380/2021
Laki sijoitusrahastolain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta
379/2021
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
378/2021
Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
377/2021
Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta
376/2021
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta
375/2021
Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista
374/2021
Valtioneuvoston asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla vuosina 2021–2026
373/2021
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
372/2021
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
371/2021
Valtioneuvoston asetus lelujen turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
370/2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2021
369/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten ja kotieläiminä pidettävien lintujen välillä
368/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hukkakauran torjunnasta
367/2021
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
366/2021
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
365/2021
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdystä sopimuksesta
364/2021
Valtioneuvoston asetus ydinjätehuollon kustannuksiin varautumisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
363/2021
Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
362/2021
Valtioneuvoston asetus Valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
361/2021
Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
360/2021
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistöissä vuonna 2021
359/2021
Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2021
358/2021
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta
357/2021
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
356/2021
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
355/2021
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
354/2021
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
353/2021
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
352/2021
Laki ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta
351/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräisiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiin eläinten siirtoihin sovellettavista eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n muuttamisesta
Säädökset numeroittain

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.