Säädökset alkuperäisinä: 2021

887/2021
Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta
886/2021
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
885/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
884/2021
Valtioneuvoston asetus yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdystä pöytäkirjasta
883/2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen taulukon 1 muuttamisesta
882/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 ja 3 muuttamisesta
881/2021
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
880/2021
Valtioneuvoston asetus elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeisiin vuosina 2021–2030 myönnettävästä valtionavustuksesta
879/2021
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisista toimenpiteistä
878/2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
877/2021
Valtioneuvoston asetus poikkeuksista velvollisuudesta esittää covid-19-todistus tai osallistua covid-19-testiin
876/2021
Laki tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
875/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräisiin Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiin eläinten siirtoihin sovellettavista eläinterveyttä koskevista vaatimuksista ja poikkeuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
874/2021
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
873/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2021-2022
872/2021
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
871/2021
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Slovenian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta
870/2021
Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
869/2021
Laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
868/2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista
867/2021
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta
866/2021
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta
865/2021
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
864/2021
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
863/2021
Ruokaviraston päätös kalojen tarttuvan verta muodostavan kuolion (IHN) vuoksi annetun rajoitusvyöhykepäätöksen muuttamisesta
862/2021
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnasta
861/2021
Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
860/2021
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19-epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin
859/2021
Laki tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta
858/2021
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
857/2021
Laki arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta
856/2021
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
855/2021
Ruokaviraston päätös korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi Janakkalaan perustetun tartuntavyöhykkeen laajentamisesta
854/2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista
853/2021
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteiden I ja II muuttamisesta
852/2021
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2021 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
851/2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tasausvastuun pienentymisen euromäärästä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.