Säädökset alkuperäisinä: 2021

Säädökset numeroittain
166/2021
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
165/2021
Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
164/2021
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta 
163/2021
Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta
162/2021
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoista
161/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista
160/2021
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta
159/2021
Valtioneuvoston asetus kokonaisvaltaisesta ja tehostetusta kumppanuudesta Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välillä tehdystä sopimuksesta
158/2021
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeristöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
157/2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
156/2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
155/2021
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
154/2021
Maanmittauslaitoksen työjärjestys
153/2021
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa
152/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porovahinkolautakunnan suoritteista vuonna 2021 perittävistä maksuista
151/2021
Ruokaviraston päätös korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustetun tarkastusalueen lakkauttamisesta
Säädökset numeroittain

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.