Säädökset alkuperäisinä: 2021

1384/2021
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1383/2021
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1382/2021
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
1381/2021
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta
1380/2021
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1379/2021
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
1378/2021
Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
1377/2021
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2022
1376/2021
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1375/2021
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta
1374/2021
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1373/2021
Valtioneuvoston asetus tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1372/2021
Valtioneuvoston asetus tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1371/2021
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen ja sen erillisyksiköiden suoritteiden maksullisuudesta
1370/2021
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2022 ja 2023
1369/2021
Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
1368/2021
Laki osuuskuntalain 20 luvun 26 §:n ja 21 luvun 25 §:n muuttamisesta
1367/2021
Laki osakeyhtiölain 16 luvun 25 §:n ja 17 luvun 24 §:n muuttamisesta
1366/2021
Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta
1365/2021
Laki säästöpankkilain 79 f §:n muuttamisesta
1364/2021
Laki sijoituspalvelulain 6 b luvun 11 §:n muuttamisesta
1363/2021
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 5 §:n muuttamisesta
1362/2021
Laki maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n muuttamisesta
1361/2021
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 56 §:n muuttamisesta
1360/2021
Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta
1359/2021
Laki eläkesäätiölain 17 §:n muuttamisesta
1358/2021
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 2 luvun 4 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisesta
1357/2021
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1356/2021
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 148 ja 153 §:n muuttamisesta
1355/2021
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1354/2021
Laki Metsähallituksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
1353/2021
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1352/2021
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1351/2021
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 81 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.