Säädökset alkuperäisinä: 2021

742/2021
Valtioneuvoston asetus poikkeuksista covid-19-todistuksen esittämisvelvollisuuteen ja covid-19-testiin osallistumiseen annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
741/2021
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
740/2021
Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista
739/2021
Laki pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta
738/2021
Laki oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta
737/2021
Laki ulkomaalaislain eräiden säännösten kumoamisesta
736/2021
Laki Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta 
735/2021
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021 annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
734/2021
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
733/2021
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
732/2021
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta
731/2021
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
730/2021
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
729/2021
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
728/2021
Laki valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista
727/2021
Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 2 ja 17 §:n muuttamisesta
726/2021
Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
725/2021
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
724/2021
Laki tupakkalain 3 §:n muuttamisesta
723/2021
Laki säteilylain muuttamisesta
722/2021
Laki potilasvakuutuslain 2 ja 23 §:n muuttamisesta
721/2021
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
720/2021
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta
719/2021
Laki lääkinnällisistä laitteista
718/2021
Laki elintarvikelain 83 §:n muuttamisesta
717/2021
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
716/2021
Laki kemikaalilain muuttamisesta
715/2021
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
714/2021
Laki jätelain muuttamisesta
713/2021
Laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä
712/2021
Laki eräitä yleishyödyllisiä palveluita tuottavien yritysten tiedon uudelleenkäytöstä
711/2021
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 ja 34 §:n muuttamisesta
710/2021
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain muuttamisesta
709/2021
Laki tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta
708/2021
Laki tonnistoverolain 8 §:n muuttamisesta
707/2021
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022
706/2021
Valtioneuvoston asetus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
705/2021
Valtioneuvoston asetus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta
704/2021
Valtioneuvoston asetus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta
703/2021
Ruokaviraston päätös kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi perustetun rajoitusvyöhykkeen lakkauttamisesta
702/2021
Valtioneuvoston asetus poikkeuksista covid-19-todistuksen esittämisvelvollisuuteen ja covid-19-testiin osallistumiseen
701/2021
Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.