Säädökset alkuperäisinä: 2020

1000/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
999/2020
Laki koulutuksen korvaamisesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
998/2020
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
997/2020
Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
996/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuonna 2021
995/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista
994/2020
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta
993/2020
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta
992/2020
Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
991/2020
Laki kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta
990/2020
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 57 §:n muuttamisesta
989/2020
Laki takuueläkkeestä annetun lain 36 §:n muuttamisesta
988/2020
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta
987/2020
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
986/2020
Laki vammaisetuuksista annetun lain 53 §:n muuttamisesta
985/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
984/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista vuonna 2021
983/2020
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta
982/2020
Verohallinnon päätös rekisteröinnissä autoverotuksessa rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi ilmoitettavista tiedoista
981/2020
Verohallinnon päätös hakemuksessa verottoman käytön enimmäisajan pidentämisestä eräissä tapauksissa ilmoitettavista tiedoista
980/2020
Verohallinnon päätös hakemuksessa henkilön vakituisen asuinpaikan selvittämiseksi ilmoitettavista tiedoista
979/2020
Verohallinnon päätös vientipalautuksen hakemisessa ilmoitettavista tiedoista
978/2020
Verohallinnon päätös ajoneuvon käytön perusteella määrättävän veron vaatimuksessa ilmoitettavissa tiedoista
977/2020
Verohallinnon päätös hakemuksessa veron palauttamisesta autoverolain 11, 23, 24 ja 25 §:ssä tarkoitetusta ajoneuvosta ilmoitettavista tiedoista
976/2020
Verohallinnon päätös hakemuksessa veron palauttamisesta vamman perusteella ilmoitettavista tiedoista
975/2020
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
974/2020
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
973/2020
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
972/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
971/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön ministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
970/2020
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta
969/2020
Valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2021
968/2020
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta
967/2020
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta
966/2020
Laki kaivoslain muuttamisesta
965/2020
Laki turvallisuusselvityslain 21 §:n muuttamisesta
964/2020
Laki ydinenergialain muuttamisesta
963/2020
Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
962/2020
Laki tullilain muuttamisesta
961/2020
Laki arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
960/2020
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 9 b §:n ja 10 §:n 4 momentin kumoamisesta 
959/2020
Laki valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
958/2020
Laki arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
957/2020
Laki Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
956/2020
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
955/2020
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta
954/2020
Verohallinnon työjärjestys
953/2020
Valtioneuvoston asetus perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta
952/2020
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
951/2020
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2021 maksettavasta rintama-avustuksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.