Säädökset alkuperäisinä: 2020

1050/2020
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1049/2020
Laki liikenteen palveluista annetun lain 256 ja 257 §:n muuttamisesta
1048/2020
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1047/2020
Laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta
1046/2020
Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta
1045/2020
Laki opintotukilain muuttamisesta
1044/2020
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien olennaisista teknisistä vaatimuksista
1043/2020
Laki ajoneuvolain 21 §:n muuttamisesta
1042/2020
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1041/2020
Laki ajokorttilain muuttamisesta
1040/2020
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1039/2020
Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
1038/2020
Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1037/2020
Valtioneuvoston asetus oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1036/2020
Valtioneuvoston asetus autoverotuksen verotarkastuksesta
1035/2020
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
1034/2020
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1033/2020
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1032/2020
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1031/2020
Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1030/2020
Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2020 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä
1029/2020
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien verovuoden 2021 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1028/2020
Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
1027/2020
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa opetussektorin tasa-arvoisen koulutuksen laadun parantamisohjelman teknisestä tuesta tehdystä sopimuksen muutoksesta
1026/2020
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesisektorin yhteisöpohjaisen ohjelman kolmatta vaihetta koskeva sopimuksen muutos
1025/2020
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1024/2020
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1023/2020
Laki väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1022/2020
Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1021/2020
Laki sähkömarkkinalain 2 §:n muuttamisesta
1020/2020
Laki julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1019/2020
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta
1018/2020
Laki Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä
1017/2020
Valtioneuvoston asetus Slovakian tasavaltaan sovelletun Euroopan vakausmekanismin peruspääoman jakoperusteen väliaikaisen korjauksen voimassaolon päättymisen seurauksena Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta
1016/2020
Verohallinnon päätös autoverotuksen muistiinpanovelvollisuudesta, muistiinpanoista ja tositteiden säilyttämisestä
1015/2020
Verohallinnon päätös autoveroilmoituksella ilmoitettavista tiedoista
1014/2020
Verohallinnon päätös autoveroilmoituksen peruuttamisesta
1013/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista
1012/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
1011/2020
Valtiovarainministeriön asetus Valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1010/2020
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 2 a ja 7 §:n muuttamisesta
1009/2020
Valtioneuvoston asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutoksista
1008/2020
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
1007/2020
Verohallinnon päätös ajoneuvon verottomasta käytöstä ja ajoneuvon luovuttajan verottoman käytön päättymisestä ilmoitettavista tiedoista
1006/2020
Verohallinnon päätös ajoneuvon käyttöönottoilmoituksella ilmoitettavista tiedoista
1005/2020
Verohallinnon päätös ajoneuvon käytöstä pidettävästä ajopäiväkirjasta
1004/2020
Verohallinnon päätös ajoneuvon rekisteröintiluvasta
1003/2020
Sisäministeriön asetus sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1002/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
1001/2020
Verohallinnon päätös määräaikaisen vuokrasopimuksen muuttumista koskevasta ilmoittamisvelvol-lisuudesta autoverotuksessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.