Säädökset alkuperäisinä: 2020

250/2020
Laki sotilasavustuslain 22 e §:n muuttamisesta
249/2020
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
248/2020
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
247/2020
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
246/2020
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
245/2020
Laki Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
244/2020
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
243/2020
Laki lapsilisälain 16 b §:n muuttamisesta
242/2020
Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 42 ja 49 §:n muuttamisesta
241/2020
Laki vammaisetuuksista annetun lain 45 ja 48 §:n muuttamisesta
240/2020
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta
239/2020
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
238/2020
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
237/2020
Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
236/2020
Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
235/2020
Laki takuueläkkeestä annetun lain 32 §:n muuttamisesta
234/2020
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 20 §:n kumoamisesta
233/2020
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain muuttamisesta
232/2020
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
231/2020
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 59 ja 64 §:n muuttamisesta
230/2020
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 43 ja 50 §:n muuttamisesta
229/2020
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
228/2020
Laki aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta
227/2020
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
226/2020
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
225/2020
Laki eläketukilain 22 §:n muuttamisesta
224/2020
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
223/2020
Laki elatustukilain 38 §:n muuttamisesta
222/2020
Laki lannoitevalmistelain muuttamisesta
221/2020
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
220/2020
Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 4/2020
219/2020
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M327
218/2020
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M326
217/2020
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
216/2020
Laki työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta
215/2020
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
214/2020
Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta
213/2020
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen Tornionjoen kalastusalueen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetusta pöytäkirjasta
212/2020
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työnteko-oikeudesta huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömissä tehtävissä
211/2020
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
210/2020
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
209/2020
Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
208/2020
Laki ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
207/2020
Oikeusministeriön asetus Ulosottolaitoksen toimipaikoista ja niiden tehtävistä
206/2020
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
205/2020
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
204/2020
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2019–2020 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
203/2020
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
202/2020
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien huutokaupasta taajuusalueella 25,1–27,5 gigahertsiä
201/2020
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.