Säädökset alkuperäisinä: 2020

1200/2020
Laki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta
1199/2020
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta
1198/2020
Laki Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä
1197/2020
Valtioneuvoston asetus kiertotalouden ja kestävän vihreän kasvun edistämiseen myönnettävästä avustuksesta
1196/2020
Laki konfliktimineraalien ja niiden malmien markkinoille saattamisesta
1195/2020
Laki poliisilain muuttamisesta
1194/2020
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
1193/2020
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2020‒2022
1192/2020
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1191/2020
Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta
1190/2020
Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
1189/2020
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1188/2020
Laki tuloverolain muuttamisesta
1187/2020
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun kumoamisesta
1186/2020
Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
1185/2020
Laki koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta
1184/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1183/2020
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä
1182/2020
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1181/2020
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen ja tonnikilometrimäärien tarkkailusta ja todentamisesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1180/2020
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista vuosina 2020–2022 annetun puolustusministeriön asetuksen kumoamisesta
1179/2020
Sisäministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1178/2020
Oikeusministeriön asetus tuomioistuimen hylättyjä syytteitä koskevan ilmoitusvelvollisuuden alkamisesta
1177/2020
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnalliseen tietovarantoon
1176/2020
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1175/2020
Valtioneuvoston asetus covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksasta
1174/2020
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen nimen muutoksesta
1173/2020
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maksutta jaettavista lentoliikenteen päästöoikeuksista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1172/2020
Oikeusministeriön asetus eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista
1171/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista
1170/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2021 myönnettävästä avustuksesta
1169/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2021
1168/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön ministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta
1167/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista
1166/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteista
1165/2020
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
1164/2020
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 13 §:n muuttamisesta
1163/2020
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1162/2020
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1161/2020
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
1160/2020
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
1159/2020
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kaupallisten rokotetutkimuspalvelujen yhtiöittämisestä 
1158/2020
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1157/2020
Laki sairausvakuutuslain 4 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1156/2020
Laki sairausvakuutuslain 4 luvun muuttamisesta
1155/2020
Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
1154/2020
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1153/2020
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 81 §:n muuttamisesta
1152/2020
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
1151/2020
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 42 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.