Säädökset alkuperäisinä: 2020

350/2020
Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain 1 ja 47 §:n muuttamisesta
349/2020
Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain 1 ja 11 §:n muuttamisesta
348/2020
Laki Oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
347/2020
Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta
346/2020
Laki eläintenpitokieltorekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta
345/2020
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 45 §:n muuttamisesta
344/2020
Laki Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 1 ja 4 b §:n muuttamisesta
343/2020
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta
342/2020
Laki velkajärjestelyrekisteristä annetun lain muuttamisesta
341/2020
Laki ulosottokaaren 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
340/2020
Laki ulosottokaaren muuttamisesta
339/2020
Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta
338/2020
Laki maakaaren 7 ja 9 a luvun muuttamisesta
337/2020
Laki säätiölain 13 luvun 1 §:n muuttamisesta
336/2020
Laki yhdistyslain 11 ja 47 §:n muuttamisesta
335/2020
Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta
334/2020
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
333/2020
Laki vaalilain 31 ja 43 §:n muuttamisesta
332/2020
Laki puoluelain 1 ja 9 f §:n muuttamisesta
331/2020
Laki hallintolain 42 §:n muuttamisesta
330/2020
Laki valmiuslain 103 §:n muuttamisesta
329/2020
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
328/2020
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
327/2020
Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta
326/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
325/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
324/2020
Laki vakuutussopimuslain 5 d §:n muuttamisesta
323/2020
Laki vakuutusten tarjoamisesta annetun lain muuttamisesta
322/2020
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
321/2020
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
320/2020
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
319/2020
Laki maksulaitoslain 8 a §:n muuttamisesta
318/2020
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 3 luvun 20 §:n muuttamisesta
317/2020
Laki arvopaperimarkkinalain 12 luvun muuttamisesta
316/2020
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
315/2020
Laki väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi
314/2020
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista
313/2020
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
312/2020
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
311/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen 34 §:n muuttamisesta
310/2020
Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta
309/2020
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
308/2020
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
307/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
306/2020
Valtioneuvoston asetus riistavahingoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n ja liitteen 5 muuttamisesta
305/2020
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
304/2020
Laki metsästyslain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
303/2020
Laki kalastuslain 130 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
302/2020
Laki kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
301/2020
Laki yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.