Säädökset alkuperäisinä: 2020

400/2020
Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
399/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja marjakasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista
398/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja marjakasvien varmennetusta taimiaineistosta
397/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koriste- ja monikäyttökasvien varmennetusta taimiaineistosta
396/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koristekasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista
395/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta
394/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta, markkinoinnista ja maahantuonnista
393/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vihanneskasvien siemenkaupasta
392/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenperunan kaupasta
391/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljakasvien siemenkaupasta
390/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta
389/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus juurikkaiden siemenkaupasta
388/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikeluettelosta
387/2020
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuosina 2019 ja 2020 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
386/2020
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M318
385/2020
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta epäiltäessä koronavirustartuntaa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
384/2020
Valtioneuvoston asetus kansainvälisen arktisen tiedeyhteistyön edistämisestä tehdystä sopimuksesta
383/2020
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
382/2020
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
381/2020
Vuoden 2020 III lisätalousarvio
380/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen 2 §:n muuttamisesta
379/2020
Valtioneuvoston asetus liikenteenohjauslaitteiden käytöstä
378/2020
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
377/2020
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
376/2020
Valtioneuvoston asetus ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista
375/2020
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista
374/2020
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta annetun sisäministeriön asetuksen 3 §:n ja liitteen väliaikaisesta muuttamisesta
373/2020
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
372/2020
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2020 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta
371/2020
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta annetun asetuksen 12 § muuttamisesta
370/2020
Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta
369/2020
Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta
368/2020
Valtioneuvoston asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta yhden kalastusmatkan aikana yhteen silakan kiintiöalueeseen
367/2020
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta
366/2020
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
365/2020
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
364/2020
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
363/2020
Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
362/2020
Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
361/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta annetun maa ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
360/2020
Laki tieliikennelain muuttamisesta
359/2020
Laki mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta
358/2020
Laki merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta
357/2020
Laki metsästyslain 43 §:n muuttamisesta
356/2020
Laki metsästyslain 43 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
355/2020
Laki hyljetuotteiden kaupasta
354/2020
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 64 §:n muuttamisesta
353/2020
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 60 §:n muuttamisesta
352/2020
Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
351/2020
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamista koskevasta pöytäkirjasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.