Säädökset alkuperäisinä: 2020

450/2020
Laki aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta
449/2020
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
448/2020
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
447/2020
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
446/2020
Laki eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä
445/2020
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
444/2020
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen ja kyseisten toimivaltuuksien soveltamisesta annettujen asetusten kumoamisesta
443/2020
Valtioneuvoston päätös Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen kunnan yhdistymisestä
442/2020
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
441/2020
Valtioneuvoston asetus asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2020–2023 myönnettävistä valtionavustuksista
440/2020
Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta 
439/2020
Laki merimiespalvelulain 27 §:n muuttamisesta
438/2020
Laki merimiesten vuosilomalain 28 §:n muuttamisesta
437/2020
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta
436/2020
Laki merityöaikalain muuttamisesta
435/2020
Laki merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta
434/2020
Laki merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutoksista
433/2020
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
432/2020
Valtioneuvoston asetus Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:n 1 ja 2 momentin kumoamisesta
431/2020
Valtioneuvoston asetus mittayksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
430/2020
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
429/2020
Laki väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta
428/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
427/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
426/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
425/2020
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
424/2020
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
423/2020
Ulkoministeriön asetus Etiopian kanssa vesihuolto-, sanitaatio- ja hygieniarahastosta tehdystä sopimuksesta
422/2020
Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetystä sopimuksesta Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta
421/2020
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2020–2021
420/2020
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
419/2020
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
418/2020
Valtioneuvoston asetus ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä annetun lain voimaantulosta
417/2020
Verohallinnon päätös raportoitavia järjestelyjä koskevasta ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudesta
416/2020
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta
415/2020
Ulkoministeriön asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d'Aide Socio-économique (PEGASE)-mekanismin ohjelman kautta tehdystä sopimuksesta
414/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä
413/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten tunnistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
412/2020
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
411/2020
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
410/2020
Laki Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta
409/2020
Laki Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
408/2020
Laki luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta
407/2020
Laki liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
406/2020
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 
405/2020
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
404/2020
Laki alusrekisterilain väliaikaisesta muuttamisesta
403/2020
Laki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä
402/2020
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
401/2020
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.