Säädökset alkuperäisinä: 2020

500/2020
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
499/2020
Laki merityösopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
498/2020
Laki työsopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 
497/2020
Laki työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
496/2020
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 
495/2020
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
494/2020
Laki työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta
493/2020
Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
492/2020
Laki työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
491/2020
Laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta
490/2020
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisestä lentoliikennesopimuksesta
489/2020
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
488/2020
Laki taimiaineistolain muuttamisesta
487/2020
Laki ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta
486/2020
Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
485/2020
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 4 ja 5 e §:n muuttamisesta
484/2020
Laki veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta
483/2020
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
482/2020
Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä annetun päätöksen 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
481/2020
Valtiovarainministeriön asetus Lasten oikeudet ja lastensuojelutyö Suomessa – Mannerheimin Lastensuojeluliitto 100 vuotta -juhlarahasta
480/2020
Valtiovarainministeriön asetus Väinö Linna 100 vuotta -juhlarahasta
479/2020
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
478/2020
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
477/2020
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
476/2020
Eduskunnan päätös valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
475/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2020
474/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenkaupan valvonnasta annetun asetuksen kumoamisesta
473/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljelystarkastuksista ja näytteenotosta siementuotannossa
472/2020
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
471/2020
Valtioneuvoston asetus liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen myöntämisen edellytyksistä
470/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
469/2020
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun puolustusministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
468/2020
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdystä sopimuksesta
467/2020
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2020/2021 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
466/2020
Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta
465/2020
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta 
464/2020
Laki verkossa toimivia välityspalveluja ja hakukoneita koskevasta kieltomenettelystä
463/2020
Laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n muuttamisesta
462/2020
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 2 §:n 1 momentin 7 kohdan kumoamisesta
461/2020
Laki eläketukilain 3 §:n muuttamisesta
460/2020
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
459/2020
Laki kansaneläkelain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan kumoamisesta
458/2020
Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta
457/2020
Laki merimieseläkelain 3 ja 158 §:n muuttamisesta
456/2020
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
455/2020
Laki Kevasta annetun lain muuttamisesta
454/2020
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
453/2020
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
452/2020
Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä
451/2020
Laki opintotukilain 15 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.