Säädökset alkuperäisinä: 2020

550/2020
Ulkoministeriön asetus Kenian kanssa sukupuolittuneen väkivallan ehkäisyn ja vastatoimien vahvistamisen ohjelmasta tehdystä sopimuksesta
549/2020
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
548/2020
Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta
547/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2020–2021
546/2020
Laki Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdystä sopimuksesta
545/2020
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
544/2020
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
543/2020
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
542/2020
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
541/2020
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 264 §:n muuttamisesta
540/2020
Laki poliisilain muuttamisesta
539/2020
Laki rajavartiolain 38 a §:n muuttamisesta
538/2020
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
537/2020
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
536/2020
Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta 
535/2020
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
534/2020
Laki ilmailulain muuttamisesta
533/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvakuutuslain 49 §:ssä tarkoitetun suhdeluvun määräämisestä ja ennakkoarvion perusteista sekä 50 §:ssä tarkoitettujen jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksamisesta
532/2020
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus merityösopimuslaissa tarkoitettujen eräiden rahamäärien tarkistamisesta
531/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2020–2023
530/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2020–2021
529/2020
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
528/2020
Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
527/2020
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
526/2020
Valtioneuvoston asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisistä kuljetuksista ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävästä erityiskalustosta tehdyn sopimuksen 1 liitteen muutoksista
525/2020
Valtioneuvoston asetus kunnan tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
524/2020
Valtioneuvoston asetus kunnan taloutta koskevien tietojen toimittamisesta
523/2020
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tieliikenteenohjauksen ja -hallinnan telematiikkatehtävien ja henkilöstön siirrosta Intelligent Traffic Management Finland Oy:lle
522/2020
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
521/2020
Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta
520/2020
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta
519/2020
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
518/2020
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta
517/2020
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
516/2020
Laki ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
515/2020
Laki yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
514/2020
Laki Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
513/2020
Laki Kevasta annetun lain muuttamisesta
512/2020
Laki kuluttajansuojalain väliaikaisesta muuttamisesta
511/2020
Vuoden 2020 IV lisätalousarvio
510/2020
Valtioneuvoston asetus maatalousmaan kipsikäsittelyyn vuosina 2020-2025 myönnettävästä tuesta
509/2020
Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta
508/2020
Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta
507/2020
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
506/2020
Laki työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
505/2020
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
504/2020
Laki työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
503/2020
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
502/2020
Laki työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
501/2020
Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.