Säädökset alkuperäisinä: 2020

650/2020
Ulkoministeriön asetus ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista vuosina 2020–2022
649/2020
Valtioneuvoston asetus kemikaalineuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
648/2020
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi
647/2020
Valtioneuvoston asetus covid-19-epidemiasta sairaanhoitopiireille aiheutuvien kustannusten ja alijäämän korvaamiseksi myönnettävästä väliaikaisesta kompensaatiosta
646/2020
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 29 §:n muuttamisesta
645/2020
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
644/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenseoksista
643/2020
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2020–2021
642/2020
Sisäministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
641/2020
Verohallinnon päätös vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista annetun päätöksen väliaikaisesta muuttamisesta
640/2020
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
639/2020
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta
638/2020
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
637/2020
Valtioneuvoston asetus diplomaatti- ja virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta Indonesian kanssa tehdystä sopimuksesta
636/2020
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
635/2020
Laki maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n muuttamisesta
634/2020
Laki Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
633/2020
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
632/2020
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 16 ja 22 §:n muuttamisesta
631/2020
Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 21 §:n muuttamisesta
630/2020
Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
629/2020
Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
628/2020
Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 37 §:n muuttamisesta
627/2020
Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
626/2020
Laki henkilökorttilain 13 §:n muuttamisesta
625/2020
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
624/2020
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
623/2020
Laki turvallisuusselvityslain 25 ja 37 §:n muuttamisesta
622/2020
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
621/2020
Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain muuttamisesta
620/2020
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
619/2020
Laki kansalaisuuslain 48 §:n kumoamisesta
618/2020
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
617/2020
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
616/2020
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta
615/2020
Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa
614/2020
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
613/2020
Valtioneuvoston asetus opintotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
612/2020
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta
611/2020
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta
610/2020
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaan maakunnalle ja Ahvenanmaan kunnille suoritettavien verojen verotuksen toimittamisesta Ahvenanmaalla
609/2020
Valtioneuvoston asetus mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta
608/2020
Valtioneuvoston asetus merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvästä vuoden 2005 pöytäkirjasta
607/2020
Ulkoministeriön asetus Suomen tuesta Mosambikin opetussektorille Mosambikin kanssa tehdystä sopimuksesta
606/2020
Sisäministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäministeriön asetuksen muuttamisesta
605/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoituksesta
604/2020
Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta
603/2020
Valtioneuvoston asetus siviilialan lentomiehistön maahantulon helpottamisesta Venäjän kanssa tehdystä sopimuksesta
602/2020
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
601/2020
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.