Säädökset alkuperäisinä: 2020

800/2020
Laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta 
799/2020
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
798/2020
Eduskunnan päätös Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
797/2020
Laki painelaitelain muuttamisesta
796/2020
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 1 ja 29 §:n muuttamisesta
795/2020
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta 
794/2020
Laki aerosolien vaatimustenmukaisuudesta
793/2020
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 ja 16 a §:n muuttamisesta
792/2020
Laki aravarajoituslain 7 a §:n muuttamisesta
791/2020
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 a §:n muuttamisesta
790/2020
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain muuttamisesta
789/2020
Laki asunto-osakeyhtiölain 3 luvun muuttamisesta
788/2020
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta
787/2020
Laki energiatehokkuuslain muuttamisesta
786/2020
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta
785/2020
Laki veronkantolain muuttamisesta
784/2020
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
783/2020
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
782/2020
Laki verotusmenettelystä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
781/2020
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
780/2020
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta
779/2020
Laki ajoneuvolain 10 ja 65 a §:n muuttamisesta
778/2020
Laki ajoneuvoverolain 35 §:n muuttamisesta
777/2020
Autoverolaki
776/2020
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 6 ja 7 §:n sekä öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
775/2020
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
774/2020
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
773/2020
Laki jäteverolain muuttamisesta
772/2020
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
771/2020
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
770/2020
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
769/2020
Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta
768/2020
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
767/2020
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
766/2020
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
765/2020
Tasavallan presidentin asetus valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen muuttamisesta
764/2020
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
763/2020
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta
762/2020
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
761/2020
Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
760/2020
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa
759/2020
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista laitoksessa
758/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus poronhoitajien sijaisavun enimmäismäärästä vuonna 2020 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
757/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
756/2020
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta
755/2020
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojelusta Suomen ja Tshekin ja Slovakian liittotasavallan välillä tehdyn sopimuksen irtisanomisesta Suomen ja Slovakian välisissä suhteissa tehdystä sopimuksesta
754/2020
Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
753/2020
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 6 muuttamisesta
752/2020
Valtioneuvoston asetus eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
751/2020
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 19 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.