1230/2020

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2020

Laki tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun lain (93/2017) 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 542/2017, seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan tutkintoihin ja perusopetuksen ja lukion oppimääriin, joista säädetään seuraavissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa asetuksissa:

1) perusopetuslaki (628/1998);

2) lukiolaki (714/2018);

3) ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017);

4) tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annettu laki (1215/2020);

5) ammattikorkeakoululaki (932/2014);

6) yliopistolaki (558/2009);

7) Maanpuolustuskorkeakoulusta annettu laki (1121/2008);

8) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annettu laki (1316/2006);

9) Poliisiammattikorkeakoulusta annettu laki (1164/2013);

10) Pelastusopistosta annettu laki (607/2006).Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2022.

HE 173/2020
SiVM 15/2020
EV 218/2020

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Opetusministeri
Jussi Saramo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.