1166/2020

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus «riistanhoitoyhdistysten» «valtionavustuksen» jakoperusteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 3 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 967/2017:

1 §
«Riistanhoitoyhdistysten» yleisavustuksen «jakoperusteet»

«Riistanhoitoyhdistysten» käyttö- ja pääomamenoihin tarkoitettu yleisavustus jaetaan sen maksamisvuotta edeltävien kahden vuoden yhteenlaskettujen toimintatietojen perusteella. Yleisavustuksesta jaetaan:

1) 35 prosenttia «riistanhoitoyhdistysten» jäsenmäärän mukaisessa suhteessa;

2) 5 prosenttia «riistanhoitoyhdistysten» toiminta-alueilla suoritettujen valvontatapahtumien määrän mukaisessa suhteessa;

3) 12,5 prosenttia «riistanhoitoyhdistysten» toiminta-alueilla järjestettyjen metsästäjätutkintoon valmistavien koulutusten määrän mukaisessa suhteessa;

4) 10 prosenttia «riistanhoitoyhdistysten» toiminta-alueilla järjestettyjen muiden koulutustilaisuuksien määrän mukaisessa suhteessa;

5) 10 prosenttia «riistanhoitoyhdistysten» toiminta-alueilla järjestettyjen kouluille, oppilaitoksille ja muille nuorisoryhmille tarkoitettujen tilaisuuksien määrän mukaisessa suhteessa;

6) 7,5 prosenttia «riistanhoitoyhdistysten» toiminta-alueilla laskettujen riistakolmioiden, peltokolmioiden, vesilintulaskentapisteiden ja Ylä-Lapin riekkojen laskentalinjojen määrän mukaisessa suhteessa;

7) 4 prosenttia suurpetoyhdyshenkilöverkoston aktiivisuuden mukaisessa suhteessa;

8) 5 prosenttia «riistanhoitoyhdistysten» hirvieläinten metsästyksen lupaosakkaille järjestämien hirvieläinverotuksen suunnittelua koskevien tilaisuuksien määrän mukaisessa suhteessa;

9) 5 prosenttia «riistanhoitoyhdistysten» toiminta-alueilla suoritettujen hirvieläinten suurriistavirka-aputehtävien määrän mukaisessa suhteessa;

10) 3,5 prosenttia susireviiriyhteistyöryhmän toimintaan osallistuville riistanhoitoyhdistyksille;

11) 2,5 prosenttia metsästyslain 8 §:n alueella «riistanhoitoyhdistysten» toiminta-alueille myönnettyjen Metsähallituksen pienriistan metsästyslupien määrän mukaisessa suhteessa.

Edellä 1 momentissa säädetystä huolimatta riistanhoitoyhdistyksen yleisavustus voi vähentyä yhden vuoden aikana enintään 20 prosenttia.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Tällä asetuksella kumotaan «riistanhoitoyhdistysten» «valtionavustuksen» jakoperusteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1293/2018).

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Janne Pitkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.