1100/2020

Helsingissä 17.12.2020

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 12 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (367/2020) 8 ja 12 § seuraavasti:

8 §
Avustuksen määrä

Avustusta myönnetään vähintään 2 000 euroa ja sitä voidaan myöntää enintään 80 000 euroa.

Avustuksen määrä on enintään 80 prosenttia 7 §:ssä tarkoitetuista menoista.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021.


Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2020.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleisiin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassaolleita säädöksiä.

Helsingissä 17.12.2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Markus Lounela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.