1032/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 4 §:n 1–4 momentti, 9 a §:n 1 momentti, 10 b §:n 1 momentti ja liite,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 1 ja 4 momentti sekä 9 a §:n 1 momentti laissa 1399/2010, 4 §:n 2 momentti laissa 1225/2018, 4 §:n 3 momentti laissa 395/2013, 10 b §:n 1 momentti laissa 1169/2002 ja liite laissa 886/2020, seuraavasti:

4 §

Valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua on suoritettava liitteen verotaulukoiden mukaisesti.

Yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa käytettäviin polttoaineisiin sovelletaan alennettua veroa verotaulukon 2 mukaisesti.

Mitä biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa taikka sen nojalla säädetään tai määrätään jätteistä, tähteistä, syötäväksi kelpaamattomasta selluloosa-aineksesta ja lignoselluloosasta, on noudatettava sovellettaessa verotaulukoita T-lyhenteellä merkittyihin tuoteryhmiin.

Verotaulukoiden mukaisia veroja sovelletaan nestemäiseen polttoaineeseen, jota käytetään sellaisenaan tai jota käytetään seoksessa muun nestemäisen polttoaineen tai muun vastaavan moottori- ja lämmityspolttoaineen kanssa.


9 a §

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu veronalennus sekä 9 §:n 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettu verottomuus toteutetaan palauttamalla hakemuksesta tuotteista suoritettu vero käyttäjälle, jos polttoaineen on käyttänyt verottomaan tai veronalennukseen oikeuttavaan tarkoitukseen muu kuin valtuutettu varastonpitäjä.


10 b §

Jos sähköä tuotetaan yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa, lämmön tuotannon polttoaineista suoritetaan vero verotaulukon 2 mukaisesti kulutukseen luovutetun lämpömäärän perusteella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 167/2020
VaVM 31/2020
EV 196/2020

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Liite

VEROTAULUKKO 1 A
Sovelletaan ajalla 1.1.—31.12.2021
Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovar-muusmaksu Yh-teensä
Moottoribensiini snt/l 10 53,79 21,49 0,68 75,96
Pienmoottoribensiini snt/l 11 33,79 21,49 0,68 55,96
Bioetanoli snt/l 20 35,30 14,10 0,68 50,08
Bioetanoli R snt/l 21 35,30 7,05 0,68 43,03
Bioetanoli T snt/l 22 35,30 0,00 0,68 35,98
MTBE snt/l 23 43,71 17,46 0,68 61,85
MTBE R snt/l 24 43,71 15,54 0,68 59,93
MTBE T snt/l 25 43,71 13,62 0,68 58,01
TAME snt/l 26 47,07 18,80 0,68 66,55
TAME R snt/l 27 47,07 17,11 0,68 64,86
TAME T snt/l 28 47,07 15,42 0,68 63,17
ETBE snt/l 29 45,39 18,13 0,68 64,20
ETBE R snt/l 30 45,39 14,78 0,68 60,85
ETBE T snt/l 31 45,39 11,42 0,68 57,49
TAEE snt/l 32 48,75 19,47 0,68 68,90
TAEE R snt/l 33 48,75 16,65 0,68 66,08
TAEE T snt/l 34 48,75 13,82 0,68 63,25
Biobensiini snt/l 38 53,79 21,49 0,68 75,96
Biobensiini R snt/l 39 53,79 10,74 0,68 65,21
Biobensiini T snt/l 40 53,79 0,00 0,68 54,47
Etanolidiesel snt/l 47 20,23 14,38 0,35 34,96
Etanolidiesel R snt/l 48 20,23 7,90 0,35 28,48
Etanolidiesel T snt/l 49 20,23 1,42 0,35 22,00
Dieselöljy snt/l 50 34,57 24,56 0,35 59,48
Dieselöljy para snt/l 51 28,65 23,20 0,35 52,20
Biodieselöljy snt/l 52 31,69 22,51 0,35 54,55
Biodieselöljy R snt/l 53 31,69 11,26 0,35 43,30
Biodieselöljy T snt/l 54 31,69 0,00 0,35 32,04
Biodieselöljy P snt/l 55 28,65 23,20 0,35 52,20
Biodieselöljy P R snt/l 56 28,65 11,60 0,35 40,60
Biodieselöljy P T snt/l 57 28,65 0,00 0,35 29,00
Kevyt polttoöljy snt/l 60 12,98 16,90 0,35 30,23
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61 10,33 16,90 0,35 27,58
Biopolttoöljy snt/l 62 10,33 16,90 0,35 27,58
Biopolttoöljy R snt/l 63 10,33 8,45 0,35 19,13
Biopolttoöljy T snt/l 64 10,33 0,00 0,35 10,68
Raskas polttoöljy snt/kg 71 11,59 18,67 0,28 30,54
Lentopetroli snt/l 81 57,49 23,33 0,35 81,17
Lentobensiini snt/l 91 52,11 20,81 0,68 73,60
Metanoli snt/l 100 26,90 10,74 0,68 38,32
Metanoli R snt/l 101 26,90 5,37 0,68 32,95
Metanoli T snt/l 102 26,90 0,00 0,68 27,58
Nestekaasu snt/kg 110 13,29 18,09 0,11 31,49
Bionestekaasu snt/kg 111 13,29 18,09 0,11 31,49
Bionestekaasu R snt/kg 112 13,29 9,04 0,11 22,44
Bionestekaasu T snt/kg 113 13,29 0,00 0,11 13,40
VEROTAULUKKO 1 B
Sovelletaan ajalla 1.1.—31.12.2022
Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovar-muusmaksu Yh-teensä
Moottoribensiini snt/l 10 53,79 21,49 0,68 75,96
Pienmoottoribensiini snt/l 11 33,79 21,49 0,68 55,96
Bioetanoli snt/l 20 35,30 14,10 0,68 50,08
Bioetanoli R snt/l 21 35,30 7,05 0,68 43,03
Bioetanoli T snt/l 22 35,30 0,00 0,68 35,98
MTBE snt/l 23 43,71 17,46 0,68 61,85
MTBE R snt/l 24 43,71 15,54 0,68 59,93
MTBE T snt/l 25 43,71 13,62 0,68 58,01
TAME snt/l 26 47,07 18,80 0,68 66,55
TAME R snt/l 27 47,07 17,11 0,68 64,86
TAME T snt/l 28 47,07 15,42 0,68 63,17
ETBE snt/l 29 45,39 18,13 0,68 64,20
ETBE R snt/l 30 45,39 14,78 0,68 60,85
ETBE T snt/l 31 45,39 11,42 0,68 57,49
TAEE snt/l 32 48,75 19,47 0,68 68,90
TAEE R snt/l 33 48,75 16,65 0,68 66,08
TAEE T snt/l 34 48,75 13,82 0,68 63,25
Biobensiini snt/l 38 53,79 21,49 0,68 75,96
Biobensiini R snt/l 39 53,79 10,74 0,68 65,21
Biobensiini T snt/l 40 53,79 0,00 0,68 54,47
Etanolidiesel snt/l 47 20,23 14,38 0,35 34,96
Etanolidiesel R snt/l 48 20,23 7,90 0,35 28,48
Etanolidiesel T snt/l 49 20,23 1,42 0,35 22,00
Dieselöljy snt/l 50 34,57 24,56 0,35 59,48
Dieselöljy para snt/l 51 30,65 23,20 0,35 54,20
Biodieselöljy snt/l 52 31,69 22,51 0,35 54,55
Biodieselöljy R snt/l 53 31,69 11,26 0,35 43,30
Biodieselöljy T snt/l 54 31,69 0,00 0,35 32,04
Biodieselöljy P snt/l 55 30,65 23,20 0,35 54,20
Biodieselöljy P R snt/l 56 30,65 11,60 0,35 42,60
Biodieselöljy P T snt/l 57 30,65 0,00 0,35 31,00
Kevyt polttoöljy snt/l 60 12,98 16,90 0,35 30,23
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61 10,33 16,90 0,35 27,58
Biopolttoöljy snt/l 62 10,33 16,90 0,35 27,58
Biopolttoöljy R snt/l 63 10,33 8,45 0,35 19,13
Biopolttoöljy T snt/l 64 10,33 0,00 0,35 10,68
Raskas polttoöljy snt/kg 71 11,59 18,67 0,28 30,54
Lentopetroli snt/l 81 57,49 23,33 0,35 81,17
Lentobensiini snt/l 91 52,11 20,81 0,68 73,60
Metanoli snt/l 100 26,90 10,74 0,68 38,32
Metanoli R snt/l 101 26,90 5,37 0,68 32,95
Metanoli T snt/l 102 26,90 0,00 0,68 27,58
Nestekaasu snt/kg 110 13,29 18,09 0,11 31,49
Bionestekaasu snt/kg 111 13,29 18,09 0,11 31,49
Bionestekaasu R snt/kg 112 13,29 9,04 0,11 22,44
Bionestekaasu T snt/kg 113 13,29 0,00 0,11 13,40
VEROTAULUKKO 1 C
Sovelletaan 1.1.2023 lukien
Tuote Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovar-muusmaksu Yh-teensä
Moottoribensiini snt/l 10 53,79 21,49 0,68 75,96
Pienmoottoribensiini snt/l 11 33,79 21,49 0,68 55,96
Bioetanoli snt/l 20 35,30 14,10 0,68 50,08
Bioetanoli R snt/l 21 35,30 7,05 0,68 43,03
Bioetanoli T snt/l 22 35,30 0,00 0,68 35,98
MTBE snt/l 23 43,71 17,46 0,68 61,85
MTBE R snt/l 24 43,71 15,54 0,68 59,93
MTBE T snt/l 25 43,71 13,62 0,68 58,01
TAME snt/l 26 47,07 18,80 0,68 66,55
TAME R snt/l 27 47,07 17,11 0,68 64,86
TAME T snt/l 28 47,07 15,42 0,68 63,17
ETBE snt/l 29 45,39 18,13 0,68 64,20
ETBE R snt/l 30 45,39 14,78 0,68 60,85
ETBE T snt/l 31 45,39 11,42 0,68 57,49
TAEE snt/l 32 48,75 19,47 0,68 68,90
TAEE R snt/l 33 48,75 16,65 0,68 66,08
TAEE T snt/l 34 48,75 13,82 0,68 63,25
Biobensiini snt/l 38 53,79 21,49 0,68 75,96
Biobensiini R snt/l 39 53,79 10,74 0,68 65,21
Biobensiini T snt/l 40 53,79 0,00 0,68 54,47
Etanolidiesel snt/l 47 20,23 14,38 0,35 34,96
Etanolidiesel R snt/l 48 20,23 7,90 0,35 28,48
Etanolidiesel T snt/l 49 20,23 1,42 0,35 22,00
Dieselöljy snt/l 50 34,57 24,56 0,35 59,48
Dieselöljy para snt/l 51 32,65 23,20 0,35 56,20
Biodieselöljy snt/l 52 31,69 22,51 0,35 54,55
Biodieselöljy R snt/l 53 31,69 11,26 0,35 43,30
Biodieselöljy T snt/l 54 31,69 0,00 0,35 32,04
Biodieselöljy P snt/l 55 32,65 23,20 0,35 56,20
Biodieselöljy P R snt/l 56 32,65 11,60 0,35 44,60
Biodieselöljy P T snt/l 57 32,65 0,00 0,35 33,00
Kevyt polttoöljy snt/l 60 12,98 16,90 0,35 30,23
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61 10,33 16,90 0,35 27,58
Biopolttoöljy snt/l 62 10,33 16,90 0,35 27,58
Biopolttoöljy R snt/l 63 10,33 8,45 0,35 19,13
Biopolttoöljy T snt/l 64 10,33 0,00 0,35 10,68
Raskas polttoöljy snt/kg 71 11,59 18,67 0,28 30,54
Lentopetroli snt/l 81 57,49 23,33 0,35 81,17
Lentobensiini snt/l 91 52,11 20,81 0,68 73,60
Metanoli snt/l 100 26,90 10,74 0,68 38,32
Metanoli R snt/l 101 26,90 5,37 0,68 32,95
Metanoli T snt/l 102 26,90 0,00 0,68 27,58
Nestekaasu snt/kg 110 13,29 18,09 0,11 31,49
Bionestekaasu snt/kg 111 13,29 18,09 0,11 31,49
Bionestekaasu R snt/kg 112 13,29 9,04 0,11 22,44
Bionestekaasu T snt/kg 113 13,29 0,00 0,11 13,40
VEROTAULUKKO 2 YHDISTETTY SÄHKÖN JA LÄMMÖN TUOTANTO
Tuote Tuoteryh--mä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovar-muusmaksu Yh-teensä
Kevyt polttoöljy snt/l 60a 5,35 16,90 0,35 22,60
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 61a 2,70 16,90 0,35 19,95
Biopolttoöljy snt/l 62a 2,70 16,90 0,35 19,95
Biopolttoöljy R snt/l 63a 2,70 8,45 0,35 11,50
Biopolttoöljy T snt/l 64a 2,70 0,00 0,35 3,05
Raskas polttoöljy snt/kg 71a 3,03 18,67 0,28 21,98
Nestekaasu snt/kg 110a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bionestekaasu snt/kg 111a 3,47 18,09 0,11 21,67
Bionestekaasu R snt/kg 112a 3,47 9,04 0,11 12,62
Bionestekaasu T snt/kg 113a 3,47 0,00 0,11 3,58

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.