1028/2020

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2020

Valtioneuvoston asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (509/2020) 2 § ja liite, sellaisena kuin niistä on liite asetuksessa 552/2020, seuraavasti:

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2020.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2020

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Johtava asiantuntija
Jenni Tapio

Liite

Yritysten määräaikaisen kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat

Toimiala
01612 Maatalousmaan pitäminen viljelykelpoisena
01700 Metsästys ja sitä palveleva toiminta
07100 Rautamalmien louhinta
08111 Koriste- ja rakennuskiven louhinta
08112 Kalkkikiven, kipsin, liidun ja dolomiitin louhinta
08920 Turpeen nosto
09100 Raakaöljyn ja maakaasun tuotantoa palveleva toiminta
10620 Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus
10730 Makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus
11040 Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisteitse
11060 Maltaiden valmistus
13300 Tekstiilien viimeistely
14110 Nahkavaatteiden valmistus
14130 Muu takkien, pukujen, housujen, hameiden yms. valmistus
14140 Alusvaatteiden valmistus
14200 Turkisvaatteiden ja -tuotteiden valmistus
14390 Muiden neulevaatteiden valmistus
15110 Turkisten ja nahan muokkaus ja värjäys
15120 Matka-, käsi- ym. laukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus
15200 Jalkineiden valmistus
17110 Massan valmistus
17120 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
17230 Paperikauppatavaroiden valmistus
17290 Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus
18110 Sanomalehtien painaminen
18120 Muu painaminen
18130 Painamista ja julkaisemista edeltävät palvelut
18140 Sidonta ja siihen liittyvät palvelut
18200 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto
20120 Värien ja pigmenttien valmistus
20130 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus
20140 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
20160 Muoviaineiden valmistus
21100 Lääkeaineiden valmistus
23140 Lasikuitujen valmistus
23190 Muu lasin valmistus ja muokkaus ml. tekniset lasituotteet
23310 Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus
23410 Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus
23430 Keraamisten eristystuotteiden valmistus
23620 Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin
23690 Muiden betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus
24100 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus
24310 Raudan ja teräksen kylmävetäminen
24420 Alumiinin valmistus
24440 Kuparin valmistus
24450 Muiden värimetallien valmistus
24510 Raudan valu
24520 Teräksen valu
24530 Kevytmetallien valu
25300 Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet)
25930 Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus
26520 Kellojen valmistus
26600 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus
26800 Tallennevälineiden valmistus
27110 Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus
27310 Optisten kuitukaapelien valmistus
28220 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus
28230 Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus (pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet)
28490 Muiden konetyökalujen valmistus
28910 Metallinjalostuskoneiden valmistus
28940 Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus
28990 Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus
29320 Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin
30300 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
30910 Moottoripyörien valmistus
30920 Polkupyörien ja invalidiajoneuvojen valmistus
31010 Konttori- ja myymäläkalusteiden valmistus
32120 Jalokivikorujen ja muiden kultasepäntuotteiden valmistus
32130 Jäljitelmäkorujen ja muiden vastaavien tuotteiden valmistus
32999 Muu muualla luokittelemattomien tuotteiden valmistus
33160 Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto
35111 Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla
35112 Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla
35115 Teollisuutta palveleva sähkön ja lämmön tuotanto
35140 Sähkön kauppa
35230 Kaasun kauppa putkiverkossa
38120 Ongelmajätteen keruu
39000 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
42130 Siltojen ja tunneleiden rakentaminen
43130 Koeporaus
46120 Polttoaineiden, malmien, metallien ja teollisuuskemikaalien agentuuritoiminta
46160 Tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden ja nahkavalmisteiden agentuuritoiminta
46240 Turkisten ja nahkojen tukkukauppa
46412 Tekstiilivalmisteiden tukkukauppa
46421 Vaatteiden tukkukauppa
46422 Jalkineiden tukkukauppa
46492 Kirjatukkukauppa
46522 Elektronisten komponenttien tukkukauppa
46620 Työstökoneiden tukkukauppa
46660 Muiden konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa
46711 Nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden tukkukauppa
46719 Muiden polttoaineiden tukkukauppa
46733 Metalli- ja mineraalituotteiden tukkukauppa
47242 Makeisten vähittäiskauppa
47301 Huoltamotoiminta
47621 Paperi- ja toimistotarvikkeiden vähittäiskauppa
47630 Musiikki- ja videotallenteiden vähittäiskauppa
47712 Miesten vaatteiden vähittäiskauppa
47714 Turkisten ja nahkavaatteiden vähittäiskauppa
47715 Lakkien ja hattujen vähittäiskauppa
47719 Vaatteiden yleisvähittäiskauppa
47721 Jalkineiden vähittäiskauppa
47722 Laukkujen vähittäiskauppa
47782 Valokuvausalan vähittäiskauppa
47785 Lahjatavaroiden ja askartelutarvikkeiden vähittäiskauppa
47791 Antiikkiliikkeet
47792 Antikvariaattikauppa
47820 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden vähittäiskauppa kojuista ja toreilla
47990 Muu vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä
49100 Rautateiden henkilöliikenne, kaukoliikenne
49310 Paikallisliikenne
49320 Taksiliikenne
49391 Säännöllinen linja-autojen kaukoliikenne
49392 Linja-autojen tilausliikenne
49399 Muualla luokittelematon muu maaliikenteen henkilöliikenne
49500 Putkijohtokuljetus
50101 Meriliikenteen henkilökuljetus
50102 Rannikkovesiliikenteen henkilökuljetus
50300 Sisävesiliikenteen henkilökuljetus
51101 Säännöllinen lentoliikenne
51210 Lentoliikenteen tavarankuljetus
52213 Maksullinen pysäköinti
52230 Ilmaliikennettä palveleva toiminta
55101 Hotellit
55109 Motellit, matkustajakodit ja vastaavat majoitusliikkeet
55201 Retkeilymajat
55901 Asuntolat ja täysihoitolat yms.
55902 Maatilamatkailu, bed & breakfast
56210 Pitopalvelu
56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat
58141 Paikallislehtien ja harvemmin ilmestyvien sanomalehtien kustantaminen
58190 Muu kustannustoiminta
58210 Tietokonepelien kustantaminen
59110 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotanto
59120 Elokuvien, video- ja televisio-ohjelmien jälkituotanto
59130 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien levitys
59140 Elokuvien esittäminen
59200 Äänitysstudiot; äänitteiden ja musiikin kustantaminen
60100 Radio-ohjelmien tuottaminen ja lähettäminen
63910 Uutistoimistot
64920 Muu luotonanto
65121 Vahinkovakuutusyhtiöt
66300 Omaisuudenhoitotoiminta
72110 Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
72200 Yhteiskuntatieteellinen ja humanistinen tutkimus ja kehittäminen
73111 Mainostoimistot
73112 Suora- ja ulkomainonta
73119 Muu mainospalvelu
73120 Mainostilan vuokraus ja myynti
74101 Graafinen muotoilu
74102 Sisustussuunnittelu
74109 Teollinen muotoilu ym.
74201 Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta
74901 Ohjelmatoimistot ja manageripalvelut
74909 Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
77120 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing
77210 Vapaa-ajan ja urheiluvälineiden vuokraus ja leasing
77220 Videofilmien vuokraus
77290 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden vuokraus ja leasing
77310 Maatalouskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing
77340 Vesiliikennevälineiden vuokraus ja leasing
77350 Ilmaliikennevälineiden vuokraus ja leasing
77390 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing
78100 Työnvälitystoiminta
78200 Työvoiman vuokraus
78300 Muut henkilöstön hankintapalvelut
79110 Matkatoimistojen toiminta
79120 Matkanjärjestäjien toiminta
79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
80100 Yksityiset turvallisuuspalvelut
82300 Messujen ja kongressien järjestäminen
82990 Muut palvelut liike-elämälle
85200 Alemman perusasteen koulutus
85311 Ylemmän perusasteen koulutus
85312 Lukiokoulutus
85320 Keskiasteen ammatillinen koulutus
85410 Korkea-asteen koulutus (pl. yliopistot ja ammattikorkeakoulut)
85420 Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa
85520 Taiteen ja musiikin koulutus
85530 Kuljettajakoulutus
85591 Kansanopistot, kansalaisopistot, työväenopistot yms.
85592 Koulutuskeskukset
85593 Kielikoulut ja -opistot
85599 Muut koulutusta antavat yksiköt
85600 Koulutusta palveleva toiminta
86102 Kuntoutuslaitokset ja sairaskodit
86901 Fysioterapia
86903 Kuvantamistutkimukset
87101 Ikääntyneiden hoitolaitokset
87102 Vammaisten hoitolaitokset (pl. kehitysvammaisten laitospalvelut)
87201 Kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut
87203 Päihdeongelmaisten laitokset
87204 Päihdeongelmaisten asumispalvelut
87902 Ensi- ja turvakodit
87909 Muut laitokset ja asumispalvelut
88911 Lasten päiväkodit
88992 Päivä- ja työtoiminta muille kuin ikääntyneille ja vammaisille
88993 Avomuotoinen päihdekuntoutus
88999 Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut
90010 Esittävät taiteet
90020 Esittäviä taiteita palveleva toiminta
90030 Taiteellinen luominen
90040 Taidelaitosten toiminta
91010 Kirjastojen ja arkistojen toiminta
91020 Museoiden toiminta
91030 Historiallisten nähtävyyksien, rakennusten ja vastaavien kohteiden toiminta
92000 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut
93120 Urheiluseurojen toiminta
93190 Muu urheilutoiminta
93210 Huvi- ja teemapuistojen toiminta
93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset
93299 Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta
94120 Ammattialajärjestöjen toiminta
94200 Ammattiyhdistysten toiminta
94910 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt
94920 Poliittiset järjestöt
94999 Muualla luokittelemattomat muut järjestöt
95250 Kellojen ja korujen korjaus
96040 Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut
99000 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.