1012/2020

Helsingissä 16.12.2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §
Julkisoikeudellinen suorite, josta peritään omakustannusarvosta poikkeava maksu

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan lausunnoista peritään käsittelymaksua eläimen omistajalta tai haltijalta 200 euroa, eläinlääkäriltä, joka pyytää lausuntoa koskien omia toimenpiteitään, 300 euroa ja eläinlääkärin tai eläinlääkäreiden työnantajalta 400 euroa.

2 §
Muut maksulliset suoritteet

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat tilauksesta tehtävät selvitykset.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta ottaen huomioon, mitä lain 34 §:ssä säädetään.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Sellaisen asian käsittelystä, joka on tullut arviolautakunnassa vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään käsittelymaksu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan. Vastaavasti peritään maksua ennen asetuksen voimaantuloa tilatuista muista suoritteista.

Helsingissä 16.12.2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Lainsäädäntöneuvos
Timo Rämänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.