951/2020

Helsingissä 10.12.2020

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2021 maksettavasta rintama-avustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 689/2001:

1 §

Rintama-avustusta voidaan hakemuksesta myöntää valtion varoista sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään

1) Suomen sodissa vapaaehtoisesti palvelleille Virossa tai muualla entisen Neuvostoliiton alueella pysyvästi asuville vaikeissa taloudellisissa olosuhteissa eläville ulkomaalaisille rintamasotilaille;

2) Suomen sodissa vapaaehtoisesti palvelleille Suomessa pysyvästi asuville ulkomaalaisille, joille on myönnetty ulkomaalaisen rintamasotilastunnuksesta annetun asetuksen (418/1992) mukainen ulkomaalaisen rintamasotilastunnus tai jotka täyttävät tunnuksen myöntämisen edellytykset.

2 §

Kertasuorituksena myönnettävän rintama-avustuksen määrä on 2 000 euroa.

3 §

Rintama-avustuksesta aiheutuvat menot maksetaan valtion vuoden 2021 talousarvioon tarkoitusta varten momentille 33.50.54 varatusta määrärahasta.

4 §

Rintama-avustuksen myöntää Valtiokonttori. Avustusta on haettava vuoden 2021 loppuun mennessä.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Helsingissä 10.12.2020

Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Emmi Äärynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.