937/2020

Valamon luostarissa Heinävedellä 25 päivänä marraskuuta 2020

Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti

muutetaan kirkkojärjestyksen 11 §:n 1 momentti sellaisena, kuin pykälä muutettiin marraskuun 28 päivänä 2017 (1160/2017) sekä kirkkojärjestyksen 12, 17, 19, 21 sekä 27 § seuraavasti:

11 §
Hiippakunnat

Suomen ortodoksinen kirkko muodostuu Helsingin, Kuopion ja Karjalan sekä Oulun hiippakunnista. Hiippakunnat ovat kirkolliselta asemaltaan metropoliittakuntia.


12 §
Hiippakuntien aluejako

Helsingin hiippakuntaan kuuluvat seuraavat seurakunnat: Helsingin, Kaakkois-Suomen ja Turun ortodoksiset seurakunnat.

Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan kuuluvat seuraavat seurakunnat: Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Saimaan, ja Taipaleen ortodoksiset seurakunnat. Lisäksi hiippakuntaan kuuluvat Lintulan ja Valamon luostarit.

Oulun hiippakuntaan kuuluvat seuraavat seurakunnat: Kajaanin, Lapin, Oulun ja Tampereen ortodoksiset seurakunnat.

17 §
Pappi ja kanttori

Kappeliseurakuntaa varten on määrättävä yksi tai useampi seurakunnan pappi, sen jälkeen, kun asiassa on kuultu hiippakunnan piispaa.

19 §
Talous

Kappelineuvostolla on aloiteoikeus kappeliseurakuntaa varten lahjoitetun tai testamentilla annetun taikka lahjoitusvaroin hankitun sekä sellaisen omaisuuden sijaan tulleen omaisuuden ja sen tuoton käytöstä.

21 §
Papiston edustajien vaalin vaalialueet

Papiston edustajien vaalin vaalialueet ovat seuraavat:

1) Helsingin hiippakunnassa Helsingin I vaalialue, johon kuuluu Helsingin seurakunta ja Helsingin II vaalialue, johon kuuluvat Helsingin hiippakunnan muut seurakunnat;

2) Kuopion ja Karjalan hiippakunnan vaalialue, johon kuuluvat Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seurakunnat; sekä

3) Oulun hiippakunnan vaalialue, johon kuuluvat Oulun hiippakunnan seurakunnat.

Luostarit kuuluvat siihen vaalialueeseen, jonka alueella ne sijaitsevat.

27 §
Maallikkojen edustajien vaalin vaalialueet

Maallikkojen edustajien vaalialueet ovat seuraavat:

1) Helsingin hiippakunnan I vaalialue, johon kuuluu Helsingin seurakunta, vaalipaikkana Helsingin kaupunki, ja Helsingin hiippakunnan II vaalialue, johon kuuluvat Kaakkois-Suomen ja Turun seurakunnat, vaalipaikkana Lappeenrannan kaupunki;

2) Kuopion ja Karjalan hiippakunnan I vaalialue, johon kuuluvat Jyväskylän, Kuopion ja Saimaan seurakunnat sekä Lintulan ja Valamon luostarit, vaalipaikkana Kuopion kaupunki, sekä Kuopion ja Karjalan hiippakunnan II vaalialue, johon kuuluvatJoensuun ja Taipaleen seurakunnat, vaalipaikkana Joensuun kaupunki; sekä

3) Oulun hiippakunnan vaalialue, johon kuuluvat Kajaanin, Lapin, Oulun ja Tampereen seurakunnat, vaalipaikkana Oulun kaupunki.


Tämä päätös tulee voimaan 1.1.2021.

Valamon luostarissa Heinävedellä 25 päivänä marraskuuta 2020

Helsingin ja koko Suomen
arkkipiispa LEO

Kirkolliskokouksen sihteeri
Jari Rantala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.