838/2020

Helsingissä 26.11.2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti muutetaan tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (475/2014) liite, sellaisena kuin se on asetuksessa 485/2016, seuraavasti


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 26.11.2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Kirsti Huovinen

Liite

Taulukko 1. Lampolan ryhmäkarsinan tai aitauksen lattia-alan vähimmäisvaatimus ilman ruokintahäkkialaa eläintä kohti

Keskimääräinen paino/ eläin, kg Kuivikepohja m2/eläin Rako- tai ritilälattia 1), m2/eläin
Tiine uuhi, pässi 75 1,7 1,3
Tiine uuhi, pässi 55 1,3 1,1
Muu lammas 75 1,4 1,0
Muu lammas 55 1,0 0,8
Karitsa yli 30 0,75 -
Karitsa 15-30 0,5 -
Karitsa alle 15 0,25 -
Karitsoimiskarsina - 2,25 (1,5 m x 1,5 m) -

1) Sallittu rakoleveys on 14–20 mm ja palkkileveys 80–120 mm. Betonirakolattiassa hyväksytään standardin SFS-EN 12737:2004+A1:2007 (Betonivalmisosat, maatalouden rakolattiaelementit) mukaiset mittapoikkeamat.

Taulukko 2. Lampolan ruokinta-laitteen reunan pituuden vähimmäisvaatimus eläintä kohti

Säännöllinen rehujako Jatkuva rehunsaanti
Karitsa < 2 kk ruokintahäkin reunan pituudelle ei vaatimusta ruokintahäkin reunan pituudelle ei vaatimusta
Karitsa 2–4 kk suoralle ruokintahäkille 175 mm;ympyrän muotoiselle ruokintahäkille 100 mm, säde ≥ 600 mm suoralle ruokintahäkille 85 mm;ympyrän muotoiselle ruokintahäkille 50 mm, säde ≥ 600 mm
Lammas > 4 kk suoralle ruokintahäkille 350 mm;ympyrän muotoiselle ruokintahäkille 200 mm, säde ≥ 600 mm suoralle ruokintahäkille 170 mm;ympyrän muotoiselle ruokintahäkille 100 mm, säde ≥ 600 mm
Tiine uuhi, pässi suoralle ruokintahäkille 450 mm;ympyrän muotoiselle ruokintahäkille 225 mm, säde ≥ 600 mm suoralle ruokintahäkille 225 mm;ympyrän muotoiselle ruokintahäkille 110 mm, säde ≥ 600 mm

Taulukko 3. Vuohinavetan aidatun lattiatilan ilman ruokintahäkkialaa, vähimmäisvaatimus eläintä kohti

Paino, kg Kuivikepohja, m2/eläin Rakolattia 2), m2/eläin
Vuohi, pukki yli 50 1,2 1,0
Nuorvuohi - 0,5 0,5
Kili - 0,25 -
Vuonimiskarsina - 1,2 (1,0 m x 1,2 m) -

2) Sallittu rakoleveys on 14–20 mm ja palkkileveys 80–120 mm. Betonirakolattiassa hyväksytään standardin SFS-EN 12737:2004+A1:2007 (Betonivalmisosat, maatalouden rakolattiaelementit) mukaiset mittapoikkeamat.

Taulukko 4. Vuohinavetan ruokinta-paikan vähimmäisvaatimukset eläintä kohti

Säännöllinen rehunjako, mm/eläin Jatkuva rehunsaanti, mm/eläin
Tiine kuttu 450 175
Tiine kuttu, jolla sarvet, pukki 600 175
Vuohi, yli 12 kk 400 175
Nuorvuohi 330 100
Kili 200 100

Taulukko 5. Ilmanvaihdon suunnittelussa käytettävät lampaiden ja vuohien lämmön- ja kosteuden luovutus- sekä eläinsuojan tarpeelliset ilmanvaihtomäärät eläintä kohti

Paino (kg) Lämmön-luovutus (W/eläin) Kosteuden luovutus (g/h ja eläin) Ilmanvaihdon vähimmäismäärä (m3/h ja eläin) Ilmanvaihdon enimmäismäärä (m3/h ja eläin)
Lammas vähintään 60 150 80 15 100
-”- alle 60 50 20 10 80
Karitsa vähintään 30 20 10 10 70
-”- alle 30 10 10 5 40
Vuohi vähintään 50 150 80 15 80
-”- alle 50 50 20 10 40
Kili enintään 30 10 10 5 20

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.