832/2020

Helsingissä 26.11.2020

Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (587/2010) 12 § ja

lisätään asetukseen uusi liite 2 seuraavasti:

12 §
Lampaan juotto ja ruokinta

Lampaille annettavan rehun tulee täyttää lampaan ravitsemukselliset tarpeet.

Jos rehua ei ole lampaille jatkuvasti tarjolla, ryhmän kaikkien eläinten on voitava ruokinta-aikana syödä samanaikaisesti. Ryhmässä pidettävien lampaiden ruokintalaitteen reunan pituuden tulee olla liitteen 2 mukainen.

Karitsan on saatava ternimaitoa tai sitä korvaavaa valmistetta mahdollisimman pian syntymän jälkeen. Viikon ikäisestä alkaen karitsan saatavilla on oltava ruohoa, heinää tai muuta kuitupitoista rehua sekä puhdasta vettä.

Lampaiden juottolaitteet ja juoma-astiat on pidettävä puhtaina. Virtsa ja ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä, eikä vesi saa päästä jäätymään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 26.11.2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Kirsti Huovinen

Liite 2

Taulukko. Lampolan ruokinta-laitteen reunan pituuden vähimmäisvaatimus eläintä kohti

Säännöllinen rehujako Jatkuva rehunsaanti
Karitsa < 2 kk ruokintahäkin reunan pituudelle ei vaatimusta ruokintahäkin reunan pituudelle ei vaatimusta
Karitsa 2–4 kk suoralle ruokintahäkille 175 mmympyrän muotoiselle ruokinta-häkille 100 mm suoralle ruokintahäkille 85 mmympyrän muotoiselle ruokintahäkille 50 mm
Lammas > 4 kk suoralle ruokintahäkille 350 mmympyrän muotoiselle ruokinta-häkille 200 mm suoralle ruokintahäkille 170 mmympyrän muotoiselle ruokintahäkille 100 mm
Tiine uuhi suoralle ruokintahäkille 450 mmympyrän muotoiselle ruokinta-häkille 225 mm suoralle ruokintahäkille 225 mmympyrän muotoiselle ruokintahäkille 110 mm

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.