765/2020

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2020

Tasavallan presidentin asetus valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen muuttamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion virka-ansiomerkistä annetun asetuksen (166/1961) 4 § ja 5 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 § asetuksessa 732/1988 ja 5 §:n 1 momentti asetuksessa 664/1998, seuraavasti:

4 §

Edellytyksenä virka-ansiomerkin saamiselle on, että asianomainen on ollut valtion palveluksessa vähintään 30 vuotta, josta muussa palvelussuhteessa kuin virkasuhteessa enintään 5 vuotta.

Palvelukseksi, jota 1 momentissa tarkoitetaan, luetaan osa-aikaisessa tai päätoimiseksi katsottavassa virkasuhteessa tai muussa palvelussuhteessa valtioon suoritetun palveluksen lisäksi myös se aika, minkä asianomainen on sotatilan aikana ollut sotapalveluksessa. Sellaiseksi palvelukseksi luetaan samoin edellytyksin Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen tehtävässä suoritettu palvelus.

5 §

Jos palvelus on yhtäjaksoisesti keskeytynyt 12 kuukautta pitemmäksi ajaksi, keskeytys on vähennettävä palvelusvuosista.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2020.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2020

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.