737/2020

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2020

Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen (1444/2007) 2 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1075/2019, seuraavasti:

2 §
Päiväraha

Varusmiespalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle maksetaan päivärahaa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta 5,20 euroa. Päiväraha on 165 päivää ylittävältä ajalta 8,70 euroa ja 255 päivää ylittävältä ajalta 12,10 euroa.

Reservin kertausharjoituksessa olevalle asevelvolliselle maksetaan päivärahaa 5,20 euroa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2020

Puolustusministeri
Antti Kaikkonen

Hallitussihteeri
Joona Lapinlampi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.