714/2020

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2020

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) 3 §:n 2 momentin 3 kohta, 5 §:n 4 kohta ja 29 §:n 1 momentin 2 kohdan b alakohta, sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 2 momentin 3 kohta asetuksessa 1264/2015 ja 5 §:n 4 kohta ja 29 §:n 1 momentin 2 kohdan b alakohta asetuksessa 433/2018, seuraavasti:

3 §
Automaattivaihteinen ajoneuvo

Ajokorttilain 7 §:n 3 momentin 2 kohdassa säädetty rajoitus vain automaattivaihteisen ajoneuvon kuljettamisesta ei koske:


3) BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- ja D1E-luokan ajo-oikeutta, vaikka ajokoe on suoritettu automaattivaihteisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä, jonka vetoautossa on automaattivaihteisto, jos henkilö on aiemmin suorittanut B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, DE-, D1- tai D1E-luokan ajokokeen käsin käytettävällä vaihteistolla varustetulla ajoneuvolla, jossa on kytkinpoljin, jota kuljettajan on käytettävä liikkeelle lähdettäessä, pysäytettäessä ja vaihteita vaihdettaessa.

5 §
Ajokorttitarvetta koskeva selvitys

Ajokortin saamiseksi ajokorttilain 5 §:n 4 ja 6 momentissa tarkoitettuja ajoja varten hakijan on mainitun lain 10 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna selvityksenä esitettävä:


4) liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 28 §:n 2 kohdassa tarkoitetun tahon antama todistus siitä, että henkilö toimii mainitussa kohdassa tarkoitetussa tehtävässä, jossa vaaditaan kuorma- tai linja-auton ajokorttia;


29 §
Tutkintoajoneuvojen vaatimukset

Tutkinnon luokkaa vastaavien vaatimusten lisäksi ajokokeessa ja ajokokeen käsittelykokeessa ajoneuvon on AM-luokassa täytettävä myös ajoneuvon luokkaa koskevat vaatimukset. Ajoneuvon on oltava:


2) moottoripyörän ajokorttia suoritettaessa:

b) A2-luokassa kaksipyöräinen sivuvaunuton moottoripyörä, jonka teho on vähintään 20 ja enintään 35 kW, teho/painosuhde enintään 0,2 kW/kg ja moottoripyörä ei ole muunnettu ajoneuvosta, jonka teho on yli kaksi kertaa niin suuri, sekä moottorin sylinteritilavuus vähintään 245 cm3, jos siinä on polttomoottori tai teho/painosuhde vähintään 0,15 kW/kg, jos siinä on sähkömoottori;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2020.

Komission direktiivi (EU) 2020/612 (32020L0612); EUVL L 141; 5.5.2020, s. 9

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Monika Mutanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.