668/2020

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalatalousalueiden yleisavustuksen jakoperusteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) 83 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Kalatalousalueiden yleisavustuksen jakoperusteet

Kalatalousalueiden toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin tarkoitettu yleisavustus koostuu perusosasta, vesipinta-alaan pohjautuvasta lisäosasta, kokonaispinta-alaan pohjautuvasta lisäosasta sekä kielilisästä. Kielilisän maksamiseen varataan siihen tarvittava rahoitus ennen perusosan, vesipinta-alaan pohjautuvan lisäosan ja kokonaispinta-alaan pohjautuvan lisäosan määrittämistä.

Yleisavustuksesta jaetaan:

1) 75 prosenttia perusosana;

2) 20 prosenttia vesipinta-alaan pohjautuvana lisäosana, josta kunkin kalatalousalueen osuus määräytyy kalatalousalueen vesipinta-alan osuutena kaikkien kalatalousalueiden yhteenlasketusta vesipinta-alasta;

3) 5 prosenttia kokonaispinta-alaan pohjautuvana lisäosana, josta kunkin kalatalousalueen osuus määräytyy kalatalousalueen kokonaispinta-alan osuutena kaikkien kalatalousalueiden yhteenlasketusta kokonaispinta-alasta;

Jos kalatalousalue sijaitsee kokonaan tai osittain kaksikielisen kunnan alueella tai saamenkielisellä alueella, kalatalousalueelle maksetaan kustakin lisäkielestä 1 000 euron kielilisä.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022 saakka.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Roni Selén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.