644/2020

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetus siemenseoksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään siemenlain (600/2019) 5, 11, 14 ja 15 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan siemenseosten muodostamiseen ja markkinointiin.

Tätä asetusta ei sovelleta siemenseoksiin, jotka on tarkoitettu vietäväksi Euroopan unionin ulkopuolisiin valtioihin.

2 §
Siemenseosten muodostaminen

Siemenseoksen osien on täytettävä ennen sekoitusta lajeittain maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta (395/2020), maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa viljakasvien siemenkaupasta (391/2020), maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta (390/2020) sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa alkuperäislajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta (25/10) kyseisen lajin siemenelle säädetyt vaatimukset.

Muodostettavat siemenseokset on tarkoitettu muuhun kuin siementuotantoon.

Seokset voidaan muodostaa pakkaamossa, jolla on voimassa oleva siemenlain 13 §:ssä tarkoitettu pakkaamon hyväksyntä.

Mikäli seos on pakattu ja hyväksytty toisessa EU:n jäsenvaltiossa, se voidaan markkinoida alkuperäisessä pakkauksessa eikä sille tarvitse painaa suomenkielistä vakuustodistusta.

Jos siemenseos on tarkoitettu luonnonmukaiseen tuotantoon, voidaan seoksen muodostamiseen käyttää siementä ainoastaan luonnonmukaisesti tuotetuista siemeneristä.

Siemenerän enimmäispaino määräytyy siemenseoksen päälajin mukaan. Enimmäispainoon luetaan mukaan erän kemialliset käsittelyaineet. Enimmäispaino saa ylittyä enintään viisi prosenttia.

3 §
EY-pikkupakkaukset

Jos siemenseokseen käytetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta (395/2020) mainittujen lajien siemeneriä, voidaan seokset pakata EY A- tai EY B-pikkupakkauksiin. EY A- ja EY B-pikkupakkausten pakkaamisen ja merkitsemisen osalta noudatetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta (395/2020) 14 §:ssä säädettyjä edellytyksiä.

4 §
Siemenseoksen myyntipakkauksen sulkeminen

Myyntipakkausten sulkemisessa ja sinetöinnissä noudatetaan 2 §:ssä mainittujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten vaatimuksia.

5 §
Siemenseoksen merkinnät

Siemenseosten merkinnöissä ja tietojen painamisessa pakkauksiin noudatetaan 2 §:ssä mainittujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten vaatimuksia.

Siemenseoksen pakkauksen ulkopuolelle on Ruokaviraston valvonnan alaisena kiinnitettävä käyttämätön vakuustodistus, joka sisältää liitteessä mainitut tiedot vähintään yhdellä unionin virallisista kielistä.

Vakuustodistuksen väri on vihreä.

6 §
Ilmoitusvelvollisuus

Siemenlain 14 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden osalta noudatetaan 2 §:ssä mainittujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten vaatimuksia.

7 §
Tiedosto

Siemenlain 15 §:ssä tarkoitetun toimijan tulee pitää ajan tasalla olevaa tiedostoa kaikista kauppaeristä. Tämä ei koske 10 kilogramman ja sitä pienemmissä pakkauksissa markkinoitavien siemenseosten kauppaeriä.

Tiedostoon on merkittävä seuraavat tiedot:

1) kauppaerää myytäessä:

– myyjä;

– kauppaerän merkki;

– ensimmäisen ostajan nimi ja yhteystiedot;

– kauppaerän paino/myyty määrä; ja

– toimituspäivä;

2) kauppaerää ostettaessa:

– myyjä;

– kauppaerän merkki;

– kauppaerän paino/ostettu määrä; ja

– toimituspäivä.

Pakkaamon on lisäksi säilytettävä osana tiedostoa siemenen raakaeriä koskevat viljelystarkastuspäätökset ja vastaanottotodistukset.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä elokuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus kylvösiemenseoksista (8/18).

Neuvoston direktiivi 66/401/ETY (31966L0401); EUVL N:o L 125, 11.7.1966, s. 2298
Neuvoston direktiivi 66/402/ETY (31966L0402); EYVL N:o L 125, 11.7.1966, s. 2309
Neuvoston direktiivi 98/95/EY (31998L0095); EYVL N:o L 25, 1.2.1999, s.1
Neuvoston direktiivi 98/96/EY (31998L0096); EYVL N:o L 25, 1.2.1999, s. 27
Komission direktiivi 2008/62/EY (32008L0062); EYVL N:o L 162, 21.6.2008, s. 13
Komission täytäntöönpanodirektiivi 2016/317/EU (32016L0317); EUVL N:o L 60, 5.3.2016, s.72

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2020

Maa- ja
metsätalousministeri Jari Leppä

Erityisasiantuntija
Kati Lassi

Liite

VAKUUSTODISTUKSESSA ILMOITETTAVAT TIEDOT

SIEMENSEOKSET

1. Siemenseos käytettäväksi...(käyttötarkoitus);
2. Sulkemisesta vastuussa oleva viranomainen ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet;
3. Virallinen sarjanumero;
4. Seoksen eri aineosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ilmoitettuna ja soveltuvin osin myös lajikkeiden nimet on ilmoitettava ainakin latinalaisin kirjaimin. Seokseen käytetyt viljakasvien lajikkeiden nimet ja niiden prosenttiosuus seoksesta on ilmoitettava;
5. Eränumero;
6. Sulkemiskuukausi ja -vuosi muodossa: "Suljettu....(kk ja vuosi)";
7. Ilmoitettu netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä;
8. Ilmoitettaessa sellaisten erien painoa, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava;
9. Kun vähintään itävyys on määritetty seoksen kaikista komponenteista uudelleen, ilmoitetaan: "Uusintamääritys tehty....(kk ja vuosi)" sekä uusintamäärityksen tehnyt laitos. Tiedot voi kiinnittää virallisen vakuustodistuksen päälle virallisella tarralipukkeella;
10. Siemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys.

TOIMITTAJAN VAKUUSTODISTUS TAI PAKKAUKSESSA OLEVAT TIEDOT (PIKKUPAKKAUKSET):

1. " EY:n A-pikkupakkaus" tai " EY:n B-pikkupakkaus";
2. Merkinnöistä vastuussa olevan siementen toimittajan nimi ja osoite tai tunnistemerkki;
3. EY:n B-pikkupakkaukset: virallinen sarjanumero;
4. EY:n B-pikkupakkaukset: virallisen sarjanumeron antanut laitos ja jäsenvaltio tai niiden lyhenteet;
5. EY:n B-pikkupakkaukset: viitenumero, jos siemenerää ei voida virallisen sarjanumeron perusteella tunnistaa;
6. EY:n A-pikkupakkaukset: viitenumero, jonka perusteella käytetyt siemenerät pystytään tunnistamaan;
7. EY:n A-pikkupakkaukset: jäsenvaltio tai sen lyhenne;
8. "Siemenseos käytettäväksi…(käyttötarkoitus)";
9. Netto- tai bruttopaino tai puhtaiden siementen lukumäärä;
10. Ilmoitettaessa sellaisten erien painoa, joissa on käytetty pestisidipilleröintiä, kuorruteaineita tai muita kiinteitä lisäaineita, on lisäaineen laatu ja arvioitu puhtaiden siementen painon suhde kokonaispainoon ilmoitettava;
11. Seoksen eri ainesosien prosenttiosuus seoksen painosta lajeittain ja soveltuvin osin myös lajikkeittain, latinalaisin kirjaimin, jos painoprosentit on ilmoitettu kirjallisesti;
12. Siemenerästä on myytäessä ilmoitettava erän itävyys.

Toimittajan vakuustodistukseen merkittävien tietojen on perustuttava virallisen, ISTA:n menetelmiä noudattavan siementarkastuslaboratorion tekemään analyysiin.

Siemenseosten vakuustodistuksen väri on vihreä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.