611/2020

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2020

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 3 §:n 2 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1377/2018, seuraavasti:

3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:


2) sisäministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat Kriisinhallintakeskuksen virkojen perustamista, muuttamista tai lakkauttamista sekä suojelupoliisin ja muiden poliisiyksiköiden välisiä virkajärjestelyjä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2020

Kuntaministeri
Sirpa Paatero

Hallitussihteeri
Anna Gau

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.