594/2020

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n ja liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 26 §:n 2 momentti sekä asetuksen liite, sellaisina kuin ne ovat, 26 §:n 2 momentti asetuksessa 754/2018 ja liite asetuksessa 1295/2019, seuraavasti:

26 §
Todistukset

Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta tutkinnosta antamaan todistukseen sovelletaan, mitä 1 momentin 1 ja 3–5 kohdassa säädetään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2020. Asetuksen liite tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä elokuuta 2021.

Asetuksen 26 §:n 2 momenttia sovelletaan opiskelijoihin, jotka aloittavat opintonsa 1 päivänä elokuuta 2020 tai sen jälkeen. Asetuksen liitettä sovelletaan opiskelijoihin, jotka aloittavat opintonsa 1 päivänä elokuuta 2021 tai sen jälkeen.

Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 2020

Tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna Kosonen

Johtaja
Birgitta Vuorinen

Liite: LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NIMISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.