542/2020

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (680/2017) 2 §:n 2 momentin 1 kohta ja liite, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1086/2018, seuraavasti:

2 §
Osaamisalojen määrittämisessä käytettävät periaatteet

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin tulee kuitenkin sisältyä:

1) elintarvikealan perustutkintoon meijerialan osaamisala, kaivosalan perustutkintoon kaivostyön osaamisala, logistiikan perustutkintoon kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala, metsäalan perustutkintoon metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, rakennusalan perustutkintoon maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala, talotekniikan perustutkintoon kylmäasennuksen osaamisala;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.

Liitteen 2 luvun 63 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2021.

Liitteen 2 luvun 66 kohta tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2022.

Liitteen 2 luvun 58 kohta sekä 3 luvun 46 kohta on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Liitteen 2 luvun 14 kohta on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021.

Liitteen 2 luvun 67 kohta sekä 3 luvun 56 kohta on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisia tutkintoja voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2023 saakka. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2020, voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2023. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021, voidaan suorittaa 31 päivään heinäkuuta 2024. Niitä tutkintoja, jotka tämän asetuksen mukaisesti ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2021, voidaan suorittaa 31 päivään joulukuuta 2024.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2020

Opetusministeri
Li Andersson

Hallitusneuvos
Katri Kurppa

Liite

AMMATILLISET TUTKINNOT
I luku
Ammatilliset perustutkinnot
1)   Autoalan perustutkinto
2)   Elintarvikealan perustutkinto
3)   Hammastekniikan perustutkinto
4)   Hevostalouden perustutkinto
5)   Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
6)   Kaivosalan perustutkinto
7)   Kalatalouden perustutkinto
8)   Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
9)   Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
10) Laboratorioalan perustutkinto
11) Lentokoneasennuksen perustutkinto
12) Liiketoiminnan perustutkinto
13) Liikunnanohjauksen perustutkinto
14) Logistiikan perustutkinto
15) Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
16) Lääkealan perustutkinto
17) Maanmittausalan perustutkinto
18) Maatalousalan perustutkinto
19) Matkailualan perustutkinto
20) Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
21) Merenkulkualan perustutkinto
22) Metsäalan perustutkinto
23) Musiikkialan perustutkinto
24) Pintakäsittelyalan perustutkinto
25) Prosessiteollisuuden perustutkinto
26) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
27) Puutarha-alan perustutkinto
28) Puuteollisuuden perustutkinto
29) Rakennusalan perustutkinto
30) Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
31) Sirkusalan perustutkinto
32) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
33) Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
34) Taideteollisuusalan perustutkinto
35) Talotekniikan perustutkinto
36) Tanssialan perustutkinto
37) Teknisen suunnittelun perustutkinto
38) Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
39) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
40) Turvallisuusalan perustutkinto
41) Veneenrakennusalan perustutkinto
42) Välinehuoltoalan perustutkinto
2 luku
Ammattitutkinnot Laajuus osaamispisteinä
1)   Ajoneuvoalan ammattitutkinto 150
2)   Asioimistulkkauksen ammattitutkinto 150
3)   Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto 120
4)   Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto 120
5)   Eläintenhoidon ammattitutkinto 150
6)   Energia-alan ammattitutkinto 150
7)   Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto 150
8)   Hevostalouden ammattitutkinto 150
9)   Hieronnan ammattitutkinto 150
10) Isännöinnin ammattitutkinto 150
11) Kaivosalan ammattitutkinto 150
12) Kalatalouden ammattitutkinto 150
13) Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 150
14) Kehitysvamma-alan ammattitutkinto 150
15) Kivialan ammattitutkinto 150
16) Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto 150
17) Kuljetusalan ammattitutkinto 150
18) Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto 150
19) Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto 150
20) Leipomoalan ammattitutkinto 150
21) Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto 150
22) Lentokonetekniikan ammattitutkinto 150
23) Liiketoiminnan ammattitutkinto 150
24) Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto 150
25) Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto 150
26) Luontoalan ammattitutkinto 150
27) Lähiesimiestyön ammattitutkinto 150
28) Maanmittausalan ammattitutkinto 150
29) Maarakennusalan ammattitutkinto 150
30) Maatalousalan ammattitutkinto 150
31) Matkailupalvelujen ammattitutkinto 150
32) Media-alan ammattitutkinto 150
33) Merenkulkualan ammattitutkinto 150
34) Metsäalan ammattitutkinto 150
35) Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto 150
36) Musiikkituotannon ammattitutkinto 150
37) Opastuspalvelujen ammattitutkinto 120
38) Palvelulogistiikan ammattitutkinto 150
39) Pintakäsittelyalan ammattitutkinto 150
40) Porotalouden ammattitutkinto 150
41) Prosessiteollisuuden ammattitutkinto 150
42) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto 150
43) Puutarha-alan ammattitutkinto 150
44) Puuteollisuuden ammattitutkinto 150
45) Rakennustuotealan ammattitutkinto 150
46) Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto 120
47) Ruokapalvelujen ammattitutkinto 150
48) Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto 150
49) Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto 150
50) Sukellusalan ammattitutkinto 150
51) Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto 150
52) Taideteollisuusalan ammattitutkinto 150
53) Talonrakennusalan ammattitutkinto 150
54) Talotekniikan ammattitutkinto 150
55) Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto 150
56) Terveysalan ammattitutkinto 150
57) Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto 150
58) Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto 150
59) Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto 150
60) Tullialan ammattitutkinto 150
61) Tuotantotekniikan ammattitutkinto 150
62) Turvallisuusalan ammattitutkinto 150
63) Vammaisalan ammattitutkinto 150
64) Veneenrakennusalan ammattitutkinto 150
65) Ympäristöalan ammattitutkinto 150
66) Yrittäjyyden ammattitutkinto 150
67) Yrittäjän ammattitutkinto 150
3 luku
Erikoisammattitutkinnot
1)   Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto 180
2)   Elintarvikealan erikoisammattitutkinto 180
3)   Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto 180
4)   Energia-alan erikoisammattitutkinto 180
5)   Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto 160
6)   Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto 180
7)   Hevostalouden erikoisammattitutkinto 180
8)   Hieronnan erikoisammattitutkinto 180
9)   Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto 180
10) Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto 180
11) Isännöinnin erikoisammattitutkinto 180
12) Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 180
13) Kalatalouden erikoisammattitutkinto 180
14) Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto 180
15) Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto 180
16) Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto 180
17) Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto 180
18) Leipomoalan erikoisammattitutkinto 180
19) Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto 180
20) Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto 180
21) Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto 180
22) Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto 180
23) Luontoalan erikoisammattitutkinto 180
24) Maarakennusalan erikoisammattitutkinto 180
25) Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto 180
26) Maatalousalan erikoisammattitutkinto 180
27) Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto 180
28) Media-alan erikoisammattitutkinto 180
29) Metsäalan erikoisammattitutkinto 180
30) Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto 180
31) Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto 180
32) Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto 180
33) Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto 180
34) Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto 180
35) Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto 180
36) Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto 180
37) Puutarha-alan erikoisammattitutkinto 180
38) Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto 180
39) Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto 180
40) Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto 180
41) Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto 180
42) Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto 180
43) Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto 180
44) Talotekniikan erikoisammattitutkinto 180
45) Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto 180
46) Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto 180
47) Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto 180
48) Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto 180
49) Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto 180
50) Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 180
51) Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 180
52) Valmennuksen erikoisammattitutkinto 180
53) Vanhustyön erikoisammattitutkinto 180
54) Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto 180
55) Ympäristöalan erikoisammattitutkinto 180
56) Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 180

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.