533/2020

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvakuutuslain 49 §:ssä tarkoitetun suhdeluvun määräämisestä ja ennakkoarvion perusteista sekä 50 §:ssä tarkoitettujen jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 22 päivänä elokuuta 2019 annetun potilasvahinkolain (948/2019) 49 ja 50 §:n nojalla:

1 §
Edellisten vuosien jakojärjestelmäsaldon huomioon ottaminen

Määrättäessä potilasvakuutuslain (948/2019) 49 §:n 1 momentin mukaista suhdelukua jakojärjestelmävuotta edeltäviltä vuosilta kertynyt jakojärjestelmäsaldo otetaan huomioon niin, että kertyvä jakojärjestelmäsaldo jää mahdollisimman vähän yli- tai alijäämäiseksi ja että jakojärjestelmämaksun vuosittainen vaihtelu on samalla mahdollisimman pieni.

2 §
Ennakkoarvio

Potilasvakuutuslain 49 §:n 3 momentissa tarkoitetun ennakkoarvion perusteena on jakojärjestelmävuoden vakuutusyhtiökohtaisista vakuutusmaksutuloista sekä Potilasvakuutuskeskuksen maksettavaksi tulevista jakojärjestelmäkorvauksista tehtävä ennuste. Potilasvakuutuskeskuksen on tehtävä ennuste jakojärjestelmävuoden toukokuussa käytössään olevan tiedon perusteella.

3 §
Jakojärjestelmän ennakkotasaus

Potilasvakuutuslain 50 §:n 1 momentissa tarkoitetuista ennakkoarvioista johtuva vakuutusyhtiön maksettava tai sille tilitettävä määrä muodostuu ennakkoarvion mukaisista vakuutusyhtiökohtaisista jakojärjestelmämaksuista vähennettynä ennakkoarvion mukaisilla yhtiökohtaisilla jakojärjestelmäkorvauksilla ja ennakkoarvion mukaisella yhtiökohtaisella jakojärjestelmäsaldolla sekä lisättynä jakojärjestelmävuotta edeltävän vuoden vahvistetulla yhtiökohtaisella jakojärjestelmäsaldolla.

4 §
Jakojärjestelmän lopullinen tasaus

Potilasvakuutuslain 50 §:n 1 momentissa tarkoitetuista lopullisesti vahvistetuista eristä johtuva, vakuutusyhtiön maksettava tai sille tilitettävä määrä muodostuu vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten vakuutusyhtiökohtaisten jakojärjestelmämaksujen välisestä erotuksesta vähennettynä vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten yhtiökohtaisten jakojärjestelmäkorvausten välisellä erotuksella sekä vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten yhtiökohtaisten jakojärjestelmäsaldojen välisellä erotuksella.

5 §
Tasausten suorittaminen

Vakuutusyhtiön on maksettava 3 §:stä johtuvan jakojärjestelmävuotta koskevan määrän sekä 4 §:stä johtuvan jakojärjestelmävuotta edeltävää vuotta koskevan määrän ja sille lasketun potilasvakuutuslain 50 §:n 2 momentissa tarkoitetun koron summana muodostuva määrä Potilasvakuutuskeskukselle jakojärjestelmävuoden kesäkuun 15 päivään mennessä, jos näin saatu määrä on positiivinen. Keskuksen on tilitettävä mainittu määrä jakojärjestelmävuoden kesäkuun 30 päivään mennessä vakuutusyhtiöille, joiden osalta määrä on negatiivinen.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Ylimatemaatikko
Pertti Pulkkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.