428/2020

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (748/2019) liite 1:n 1 kohta ja liite 2:n 2 kohta sellaisina kuin ne ovat, liite 1:n 1 kohta asetuksessa 138/2020 ja liite 2:n 2 kohta asetuksessa 1265/2019, sekä

lisätään liitteeseen 1 uusi 12 kohta seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2020 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2020

Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa Pekonen

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2: Laskuperustemuutokset eläkekassoille työntekijän eläkelain mukaista kustannusten jakoa varten

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.