420/2020

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2019 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (145/2019) 6 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 25 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 25 §:n 1 momentti asetuksessa 1208/2019, seuraavasti:

6 §
Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota myönnetään tukialueittain enintään seuraava euromäärä eläintä kohden:

alue euroa
Manner-Ahvenanmaa 708,20
tukialueen AB ulkosaaristo 1 088,50
muu tukialue AB 598,00

12 §
Eläimestä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläimestä:

tukialueen AB ulkosaaristo euroa Manner- Ahvenanmaa euroa muu tukialue AB euroa tukialue C euroa
emolehmä ja emolehmähieho 578,00 373,20 373,20 170,60
sonni ja härkä 1 239,00 520,00 506,00 165,80
teurashieho 176,50 176,50
saaristohieho 620,00

21 §
Uuhi-ja kuttupalkkioiden sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkion määrä

Uuhi- ja kuttupalkkioita sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläimestä:

tukialueen AB ulkosaaristo euroa Manner- Ahvenanmaa euroa muu tukialue AB euroa tukialue C euroa
teuraskaritsat ja -kilit 28,80 28,80 28,80 28,80
uuhet 133,50 106,50 52,20
kutut 95,50 95,50 95,50

25 §
Peltokasvipalkkion määrä

Peltokasvipalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

tukialue AB euroa tukialue C euroa
valkuaiskasvit 89,20 89,20
ruis 39,10 39,10
sokerijuurikas 94,60 94,60
tärkkelysperuna 548,00 548,00
avomaanvihannekset 132,60


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä kesäkuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.