419/2020

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2020

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (234/2015) 8, 9 ja 16 § sekä 17 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 8 § asetuksessa 750/2019, 9 § ja 17 §:n 1 momentti asetuksessa 48/2020 sekä 16 § asetuksessa 455/2016, seuraavasti:

8 §
Perustuen alueellinen enimmäismäärä

Tukiasetuksen 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perustuen enimmäismäärä jaetaan alueellisesti 4 §:ssä tarkoitetuille tukialueille tukioikeuksien alueellisen kohdentumisen perusteella.

Vuosittaiset alueelliset enimmäismäärät ovat tukialueittain seuraavat:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
tukialue miljoonaa euroa
AB 134,20 135,42 131,83 131,88 132,03 132,03
C 132,60 133,80 130,26 130,30 130,45 130,45
9 §
Tukioikeuksien arvo

Tukioikeuksien perusteella voidaan myöntää vuosittain alueellista tasatukea tukialueittain enintään seuraava euromäärä tukikelpoista hehtaaria kohden:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
tukialue euroa
AB 118,05 122,44 121,59 121,76 124,39 124,30
C 101,53 110,71 107,90 107,99 108,14 108,20
16 §
Viherryttämistuen alueellinen enimmäismäärä

Viherryttämistuen alueelliset enimmäismäärät ovat tukiasetuksen liitteessä II säädetty kansallinen enimmäismäärä huomioon ottaen tukialueittain seuraavat:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
tukialue miljoonaa euroa
AB 78,97 78,98 79,00 79,08 79,17 79,17
C 78,03 78,04 78,05 78,14 78,22 78,22
17 §
Viherryttämistuen hehtaarikohtainen määrä

Viherryttämistukea myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä hehtaarilta:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
tukialue euroa
AB 75,54 74,75 74,89 75,00 75,13 75,20
C 65,11 65,22 65,33 65,35 65,37 65,45


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä kesäkuuta 2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 639/2014 (32014R0639); EUVL L 181, 20.6.2014, s. 1

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.