382/2020

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään Väyläviraston maksullisista suoritteista annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen (1465/2019) väliaikaisesti uusi 3 a § seuraavasti:

3 a §

Väylävirasto voi 3 §:n 1 momentin estämättä myöntää määräajaksi alennusta huoneistojen, rakennusten, rakennelmien ja rakennettujen kiinteistöjen käyttöoikeuden vuokrasta tai jättää vuokran perimättä kokonaan enintään 31 päivään lokakuuta 2020, jos kyseessä on yksinyrittäjä, pieni tai keskisuuri yritys tai yhdistys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2020.

Asetusta sovelletaan niihin vuokriin, joita koskeva vuokran alentamista tai sen perimättä jättämistä koskeva pyyntö on tullut vireille ennen asetuksen voimassaoloajan päättymistä.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2020

Liikenne- ja viestintäministeri
Timo Harakka

Ylitarkastaja
Pirjo Karttunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.