375/2020

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2020

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä opintotukilain (65/1994) 49 §:ssä tarkoitettua valtionavustusta opiskelijaravintoloille opiskelija-aterian hinnan alentamiseksi (ateriakohtainen avustus) ja muualla kuin korkeakoulun tai sen ylläpitäjän hallinnassa olevissa tai omistamissa tiloissa sijaitsevien opiskelijaravintolan tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksiin (ylimääräinen avustus).

Avustusta voidaan myöntää niiden opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi, jotka suorittavat Suomessa sijaitsevassa suomalaisessa korkeakoulussa ammattikorkeakoululain (932/2014), yliopistolain (558/2009) tai poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain (1164/2013) nojalla:

1) alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa; tai

2) opintotukeen oikeuttavaa täydennyskoulutusta tai erikoistumiskoulutusta.

Avustuksella ei voida kuitenkaan alentaa ammattikorkeakoululain 13 §:ssä, yliopistolain 9 §:ssä tai poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 20 §:ssä säädettyyn tilauskoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hintaa.

2 §
Ateriakohtaisen avustuksen myöntämisen edellytykset

Ateriakohtaisen avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) ravintolatoiminta on tarpeellista riittävien ruokailumahdollisuuksien järjestämiseksi opiskelijoille;

2) ravintolatoiminta järjestetään tarkoituksenmukaisella tavalla;

3) opiskelija-ateria täyttää laadultaan yleiset terveydelliset ja ravitsemukselliset vaatimukset;

4) opiskelija-ateriasta peritään enintään tässä asetuksessa vahvistettu enimmäishinta alennettuna ateriakohtaisen avustuksen määrällä; ja

5) opiskelija-aterian alentamaton hinta ei ylitä ravintolan muilta asiakkailta samanlaisesta ateriakokonaisuudesta perittävää arvonlisäverotonta hintaa.

Ateriakohtaisen avustuksen määrästä päätetään valtion talousarviossa.

3 §
Ylimääräisen avustuksen myöntämisen edellytykset

Ylimääräisen avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) opiskelijaravintolan pitäjälle on myönnetty 2 §:n mukaista ateriakohtaista avustusta;

2) opiskelijaravintolan tilojen ja kiinteiden laitteiden kustannuksia ei rahoiteta pääosin julkisista varoista; sekä

3) opiskelijaruokailun osuus ravintolan liikevaihdosta on vähintään kymmenen prosenttia.

Ylimääräisen avustuksen määrässä otetaan huomioon tilojen muu käyttö ja siitä saatavat tulot.

Ylimääräisen avustuksen määrästä päätetään valtion talousarviossa.

4 §
Avustukseen oikeuttavat ateriat ja niiden enimmäishinnat

Opiskelija-ateria on ateriakokonaisuus, joka sisältää pääruoan, salaatin, juoman, leivän ja levitteen. Erikoisannos on kalliimmista raaka-aineista valmistettu opiskelija-ateriaa vastaava ateriakokonaisuus.

Avustukseen oikeuttavan opiskelija-aterian enimmäishinta on 5 euroa. Erikoisannoksen vähimmäishinta on 6,30 euroa ja enimmäishinta 7,65 euroa. Opiskelijalta ateriasta perittävää hintaa alennetaan ateriakohtaisen avustuksen määrällä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2020.

Tällä asetuksella kumotaan korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annettu valtioneuvoston asetus (54/2012).

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2020

Tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna Kosonen

Neuvotteleva virkamies
Virpi Hiltunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.