372/2020

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2020

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2020 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2020 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismääristä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (82/2020) 2 ja 4 § seuraavasti:

2 §

Verovuodelta 2020 suoritettavissa tilityksissä käytetään seuraavia verontilityslain (532/1998) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 29,19 %
Kunnallisveron osuus 61,79 %
Kirkollisveron osuus 2,83 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
– sairaanhoitomaksun osuus 2,95 %
– päivärahamaksun osuus 3,24 %
4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2020 suoritettavissa mainitun lain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2020 Toukokuu 2 347 000 000
Kesäkuu 2 212 000 000
Heinäkuu 2 507 000 000
Elokuu 2 416 000 000
Syyskuu 2 253 000 000
Lokakuu 2 425 000 000
Marraskuu 2 445 000 000
Joulukuu 2 496 000 000
2021 Tammikuu 2 702 000 000

Työnantajan sairausvakuutusmaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2020 Toukokuu 101 210 000
Kesäkuu 99 200 000
Heinäkuu 115 130 000
Elokuu 103 410 000
Syyskuu 97 290 000
Lokakuu 93 610 000
Marraskuu 94 400 000
Joulukuu 92 980 000
2021 Tammikuu 96 880 000

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2020.

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan toukokuussa 2020 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2020 helmikuusta vuoden 2020 huhtikuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 2020

Valtiovarainministeri
Katri Kulmuni

Hallitusneuvos
Antero Toivainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.