268/2020

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2020

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 36 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksestä annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1012/2017) 36 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1495/2019, seuraavasti:

36 §
Osastopäällikön, yksikön päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Osastopäällikkö, yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon, kanteluratkaisun sekä ohjeiden antamista toimintayksikön toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen jakamista, menopäätöksen tekemistä ja niitä koskevien menojen hyväksymistä 500 000 euroon asti;

3) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tulojen hyväksymistä;

4) toimintayksikön henkilöstön sijoittamista ryhmiin, vastuualueisiin ja tiimeihin.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu euromääräinen rajoitus ei kuitenkaan koske seuraavien määrärahojen ja valtuuksien jakamista, menopäätöksen tekemistä tai menojen hyväksymistä:

1) alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha;

2) rakennerahasto-ohjelmien varat;

3) Suomen pk-yritysaloiteohjelman varat;

4) yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen;

5) alueellinen kuljetustuki;

6) työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet;

7) työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin;

8) kotoutumislain nojalla kunnille maksettavat korvaukset;

9) yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitettu valtionavustus kunnille 5 000 000 euroon asti.

Toimintayksikön päällikkö voi lisäksi hyväksyä edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun määrän ylittävän merkitykseltään vähäisen menopäätöstä koskevan muutoksen, jolla ei ole olennaista vaikutusta tehdyn päätöksen asialliseen sisältöön.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2020.

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2020

Työministeri
Tuula Haatainen

Kansliapäällikkö
Jari Gustafsson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.