265/2020

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2020

Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteiden I ja II muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen (419/2013) liite I, sellaisena kuin se on asetuksessa 718/2019, ja liite II, sellaisena kuin se on asetuksessa 115/2017, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020. Liitteen II kohtaa 44 sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä syyskuuta 2020.

Komission delegoitu direktiivi 2019/1845/EU (32019L1845); EUVL L 283, 5.11.2019, s. 38
Komission delegoitu direktiivi 2019/1846/EU (32019L1846); EUVL L 283, 5.11.2019, s. 41
Komission delegoitu direktiivi 2020/364/EU (32020L0364); EUVL L 67, 5.3.2020, s. 122

Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2020

Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen

Neuvotteleva virkamies
Else Peuranen

Liite I

Laitteet ja käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 1 §:n vaatimuksista

Poikkeus Poikkeuksen soveltamisala ja päivämäärät
1 Elohopea yksikantaisissa pienloistelampuissa silloin, kun elohopean määrä purkausputkea kohden on enintään:
1.a Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa < 30 W: 5 mg Päättyi 31.12.2011; kaudella 31.12.2011–31.12.2012 sai käyttää purkausputkea kohti 3,5 mg elohopeaa; 31.12.2012 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 2,5 mg elohopeaa.
1.b Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa ≥ 30 W ja < 50 W: 5 mg Päättyi 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 3,5 mg elohopeaa.
1.c Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa ≥ 50 W ja < 150 W: 5 mg
1.d Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa ≥ 150 W: 15 mg
1.e Yleiskäyttöön tarkoitetuissa ympyrän- tai neliön muotoisissa loistelampuissa, joiden putken läpimitta ≤ 17 mm Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 7 mg elohopeaa.
1.f Erityiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa: 5 mg
1.g Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa < 30 W, joiden käyttöikä on vähintään 20 000 tuntia: 3,5 mg Päättyi 31.12.2017
2.a Elohopea yleiskäyttöön tarkoitetuissa kaksikantaisissa lineaarisissa loistelampuissa lamppua kohti enintään:
2.a.I Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken läpimitta < 9 mm (esim. T2): 5 mg Päättyi 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 4 mg elohopeaa.
2.a.II Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken läpimitta ≥ 9 mm ja ≤ 17 mm (esim. T5): 5 mg Päättyi 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 3 mg elohopeaa.
2.a.III Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken läpimitta > 17 mm ja ≤ 28 mm (esim. T8): 5 mg Päättyi 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 3,5 mg elohopeaa.
2.a.IV Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on normaali ja putken läpimitta > 28 mm (esim. T12): 5 mg Päättyi 31.12.2012; 31.12.2012 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 3,5 mg elohopeaa.
2.a.V Kolmihuippuloisteainelamput, joiden käyttöikä on pitkä (≥ 25 000 h): 8 mg Päättyi 31.12.2011; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 5 mg elohopeaa.
2.b Elohopea muissa loistelampuissa lamppua kohti enintään:
2.b.I Lineaariset halofosfaattilamput, joissa putken läpimitta > 28 mm (esim. T10 ja T12): 10 mg Päättyi 13.4.2012.
2.b.II Ei-lineaariset halofosfaattilamput (kaikki läpimitat): 15 mg Päättyi 13.4.2016.
2.b.III Ei-lineaariset kolmihuippuloisteainelamput, joissa putken läpimitta on > 17 mm (esim. T9) Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 15 mg elohopeaa.
2.b.IV Muut yleiskäyttöön ja erityiskäyttöön tarkoitetut lamput (esim. induktiolamput) Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 15 mg elohopeaa.
3 Elohopea erityiskäyttöön tarkoitetuissa kylmäkatodi- ja ulkoelektrodiloistelampuissa lamppua kohti enintään:
3.a Lyhyt (≤ 500 mm) Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 3,5 mg elohopeaa.
3.b Keskipitkä (> 500 mm ja ≤ 1 500 mm) Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 5 mg elohopeaa.
3.c Pitkä (> 1 500 mm) Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 13 mg elohopeaa.
4.a Elohopea muissa pienpainepurkauslampuissa lamppua kohti: Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää lamppua kohden 15 mg elohopeaa.
4.b Elohopea yleisvalaistukseen tarkoitetuissa suurpainenatriumlampuissa, joissa on parannettu värintoistoindeksi Ra > 60, purkausputkea kohti enintään:
4.b.I P ≤ 155 W Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 30 mg elohopeaa.
4.b.II 155 W < P ≤ 405 W Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 40 mg elohopeaa.
4.b.III P > 405 W Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 40 mg elohopeaa.
4.c Elohopea muissa yleisvalaistukseen tarkoitetuissa suurpainenatriumlampuissa purkausputkea kohti enintään:
4.c.I P ≤ 155 W Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 25 mg elohopeaa.
4.c.II 155 W < P ≤ 405 W Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 30 mg elohopeaa.
4.c.III P > 405 W Ei käyttörajoituksia 31.12.2011 saakka; 31.12.2011 jälkeen saa käyttää purkausputkea kohden 40 mg elohopeaa.
4.d Elohopea suurpaine-elohopealampuissa Päättyi 13.4.2015.
4.e Elohopea monimetallilampuissa
4.f Elohopea muissa erityiskäyttöön tarkoitetuissa purkauslampuissa, joita ei erikseen mainita tässä liitteessä
4.g Elohopea käsityönä valmistettavissa valopurkausputkissa, joita käytetään valomainoksissa, koriste-, arkkitehtuuri- ja erikoisvalaistuksessa sekä valotaideteoksissa ja joiden elohopeapitoisuutta on rajoitettava seuraavasti: Päättyi 31.12.2018.
a) 20 mg/elektrodipari + 0,3 mg/cm purkausputkea, enintään kuitenkin 80 mg, kun on kyse ulkokäyttöön ja sisätiloihin tarkoitetuista sovelluksista, jotka altistuvat alle 20 °C:n lämpötiloille;
b) 15 mg/elektrodipari + 0,24 mg/cm purkausputkea, enintään kuitenkin 80 mg, kun on kyse kaikista muista sisätiloihin tarkoitetuista sovelluksista.
5.a Lyijy katodisädeputkien lasissa
5.b Lyijy loisteputkien lasissa, enintään 0,2 painoprosenttia
6.a Lyijy seosaineena työstökoneisiin tarkoitetussa teräksessä ja sinkityssä teräksessä, jossa on enintään 0,35 painoprosenttia lyijyä Saa käyttää terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tarkkailu- ja valvontalaitteissa sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 muilla terveyden-huollon laitteilla sekä tarkkailu- ja valvontalaitteilla.
6.a.I Lyijy seosaineena työstökoneisiin tarkoitetussa teräksessä, jossa on enintään 0,35 painoprosenttia lyijyä, ja erinä kuumasinkityissä teräskomponenteissa, joissa on enintään 0,2 painoprosenttia lyijyä Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan- ja urheiluvälineissä sekä automaateissa. Poikkeus päättyy 21.7.2021.
6.b Lyijy seosaineena alumiinissa, jossa on enintään 0,4 painoprosenttia lyijyä Saa käyttää terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tarkkailu- ja valvontalaitteissa sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 muilla terveyden-huollon laitteilla sekä tarkkailu- ja valvontalaitteilla.
6.b.I Lyijy seosaineena alumiinissa, jossa on enintään 0,4 painoprosenttia lyijyä, edellyttäen että se on peräisin lyijyä sisältävän alumiiniromun kierrätyksestä Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan- ja urheiluvälineissä sekä automaateissa. Poikkeus päättyy 21.7.2021.
6.b.II Lyijy seosaineena työstökoneisiin tarkoitetussa alumiinissa, jossa on enintään 0,4 painoprosenttia lyijyä Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan- ja urheiluvälineissä sekä automaateissa. Poikkeus päättyy 18.5.2021.
6.c Kupariseos, jonka painosta korkeintaan 4 prosenttia on lyijyä Saa käyttää kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 kaikilla muilla laitteilla.
7.a Lyijy korkeiden sulamislämpötilojen juotoksissa (lyijyperustaiset seokset, jotka sisältävät lyijyä vähintään 85 painoprosenttia) lukuun ottamatta tämän liitteen kohdan 24 käyttötarkoituksia Saa käyttää kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 kaikilla muilla laitteilla.
7.b Lyijy palvelinten, tallennus- ja ryhmätallennuslaitteiden sekä kytkentään, merkinantoon ja siirtoon tarkoitettujen verkkoinfrastruktuurilaitteiden ja tietoliikenneverkon hallintalaitteiden juotoksissa
7.c.I Sähkö- ja elektroniikkakomponentit, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keraamisessa aineessa, esimerkiksi pietsosähköiset laitteet, lukuun ottamatta keraamisia eristeitä sisältäviä kondensaattoreita, tai jotka sisältävät lyijyä lasi- tai keraamimatriisiyhdisteessä lukuun ottamatta tämän liitteen kohdan 34 käyttötarkoituksia Saa käyttää kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 kaikilla muilla laitteilla.
7.c.II Lyijy kondensaattorien keraamisissa eristeissä, kun nimellisjännite on vähintään 125 V AC tai 250 V DC lukuun ottamatta tämän liitteen kohdan 7.c.I ja 7.c.IV käyttötarkoituksia Saa käyttää kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 kaikilla muilla laitteilla.
7.c.III Lyijy kondensaattorien keraamisissa eristeissä, kun nimellisjännite on alle 125 V AC tai 250 V DC Päättyi 1.1.2013, minkä jälkeen voidaan käyttää ennen 1.1.2013 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
7.c.IV Lyijy PZT-pohjaisissa keraamisissa eristemateriaaleissa kondensaattoreissa, jotka ovat osa integroituja piirejä tai erillispuolijohteita Saa käyttää kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 kaikilla muilla laitteilla.
8.a Kadmium ja sen yhdisteet pellettityyppisissä kertakäyttöisissä lämpösuojissa Päättyi 1.1.2012, minkä jälkeen sitä voi käyttää ennen 1.1.2012 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
8.b Kadmium ja sen yhdisteet sähkökoskettimissa Saa käyttää terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tarkkailu- ja valvontalaitteissa sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 muilla terveydenhuollon laitteilla sekä tarkkailu- ja valvontalaitteilla.
8.b.I Kadmium ja sen yhdisteet sähkökoskettimissa, joita käytetään– virrankatkaisimissa– lämpötilatunnistimien säätimissä– moottoreiden lämpösuojaimissa, lukuun ottamatta moottoreiden hermeettisiä lämpösuojaimia– vaihtovirtakytkimissä vähintään 6 A:n nimellisvirralle nimellisjännitteen ollessa vähintään 250 V AC tai vähintään 12 A:n nimellisvirralle nimellisjännitteen ollessa vähintään 125 V AC– tasavirtakytkimissä vähintään 20 A:n nimellisvirralle nimellisjännitteen ollessa vähintään 18 V DC, ja– kytkimissä käytettäviksi vähintään 200 Hz:n syöttöjännitetaajuudella Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan- ja urheiluvälineissä sekä automaateissa. Poikkeus päättyy 21.7.2021.
9 Kuudenarvoinen kromi korroosionestoaineena absorptiojäähdytyskoneidenhiiliteräsjäähdytys-järjestelmissä, enintään 0,75 painoprosenttia jäähdytysliuoksessa
9.b Lyijy lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytyssovellusten jäähdytysainetta sisältävissä kompressoreissa olevissa laakerikuorissa ja -heloissa Saa käyttää terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tarkkailu- ja valvontalaitteissa sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 muilla terveydenhuollon laitteilla sekä tarkkailu- ja valvontalaitteilla.
9.b.I Lyijy lämmitys-, ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytyssovellusten jäähdytysainetta sisältävissä, ilmoitetulta sähkönottoteholtaan enintään 9 kW olevissa hermeettisissä kierukkakompressoreissa olevissa laakerikuorissa ja -heloissa Saa käyttää suurissa kodinkoneissa. Poikkeus päättyi 21.7.2019.
11.a Lyijy C-press compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä. Saa käyttää ennen 24.9.2010 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
11.b Lyijy muissa kuin C-press compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä Päättyi 1.1.2013, minkä jälkeen voidaan käyttää ennen 1.1.2013 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
12 Lyijy lämpöä johtavan moduulin c-renkaan pinnoitemateriaalina Saa käyttää ennen 24.9.2010 markkinoille saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
13.a Lyijy optisissa sovelluksissa käytetyissä valkoisissa laseissa Saa käyttää kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 kaikilla muilla laitteilla.
13.b Kadmium ja lyijy suodatinlaseissa ja reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa Saa käyttää terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tarkkailu- ja valvontalaitteissa sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 muilla terveydenhuollon laitteilla sekä tarkkailu- ja valvontalaitteilla.
13.b.I Lyijy ionivärjätyissä optisten suodatinlasien tyypeissä Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan ja urheiluvälineissä sekä automaateissa. Poikkeus päättyy 21.7.2021.
13.b.II Kadmium läpäisysuodatinlasien tyypeissä lukuun ottamatta tämän liitteen kohdan 39 käyttötarkoituksia Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan ja urheiluvälineissä sekä automaateissa. Poikkeus päättyy 21.7.2021.
13.b.III Kadmium ja lyijy reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan ja urheiluvälineissä sekä automaateissa. Poikkeus päättyy 21.7.2021.
14 Lyijy juotoksissa, jotka koostuvat useammasta kuin kahdesta ainesosasta ja jotka on tarkoitettu nastojen ja mikroprosessorikotelon väliseen kytkentään ja joiden lyijypitoisuus on yli 80 mutta alle 85 painoprosenttia Päättyi 1.1.2011, minkä jälkeen voidaan käyttää ennen 1.1.2011 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
15 Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa Saa käyttää terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tarkkailu- ja valvontalaitteissa sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 muilla terveyden-huollon laitteilla sekä tarkkailu- ja valvontalaitteilla.
15.a Lyijy juotoksissa, joilla mahdollistetaan toimiva sähköliitos puolijohdepalan ja alustan välillä integroitujen piirien kääntösiru- eli flip chip -tekniikassa, kun vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy– puolijohdeteknologian solmupiste, joka on vähintään 90 nm,– yksi puolijohdepala, jonka koko on vähintään, 300 mm2 missä tahansa puolijohdeteknologian solmupisteessä,– pinotut puolijohdepalaryhmät, joissa yksi puolijohdepala on vähintään 300 mm2 tai piivälittäjä vähintään 300 mm2 Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan- ja urheiluvälineissä sekä automaateissa. Poikkeus päättyy 21.7.2021.
16 Lyijy lineaarisissa hehkulampuissa, joissa on silikaatilla päällystetyt putket Päättyi 1.9.2013.
17 Lyijyhalidi valaisevana aineena reprografiassa käytettävissä suurpainepurkauslampuissa (HID-lampuissa)
18.a Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (enintään 1 painoprosentti lyijyä) purkauslampuissa, joita käytetään erikoislamppuina diatsomenetelmällä tehtävässä reprografiassa, litografiassa, hyönteispyydyksissä, fotokemiallisissa ja käsittelyprosesseissa, jotka sisältävät loisteaineena esimerkiksi SMS:ää ((Sr,Ba) 2 MgSi 2 O 7:Pb) Päättyi 1.1.2011.
18.b Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (enintään 1 painoprosenttia lyijyä) purkauslampuissa, joita käytetään esimerkiksi BSP- loisteainetta (BaSi2O5:Pb) sisältävinä solariumlamppuina Saa käyttää kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 kaikilla muilla laitteilla.
18.b.I Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa (enintään 1 painoprosenttia lyijyä) purkauslampuissa, joita käytetään esimerkiksi BSP- loisteainetta (BaSi2O5:Pb) sisältävinä valohoitolamppuina lukuun ottamatta liitteen II kohdan 34 käyttötarkoituksia Saa käyttää valaistuslaitteissa ja terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy 21.7.2021.
19 Lyijy PbBiSn-Hg- ja PbInSn-Hg-metallien kanssa erityisseoksissa pääamalgaamina sekä PbSn-Hg:n kanssa lisäamalgaamina erittäin pienissä energiansäästölampuissa Päättyi 1.6.2011.
20 Lyijyoksidi nestekidenäytöissä käytettävien litteiden loistelamppujen etu- ja taka-alustojen yhdistämiseen käytettävässä lasissa Päättyi 1.6.2011.
21 Lyijy ja kadmium painoväreissä, joita käytetään lasien, esimerkiksi borosilikaatti- ja soodalasien emaloinnissa Saa käyttää terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, tarkkailu- ja valvontalaitteissa sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 muilla terveydenhuollon laitteilla sekä tarkkailu- ja valvontalaitteilla.
21.a Kadmium, kun sitä käytetään väripainetulla lasilla suodatustoimintojen mahdollistamiseksi ja komponenttina sellaisissa valaisinsovelluksissa, jotka on asennettu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden näyttöihin ja ohjauspaneeleihin lukuun ottamatta tämän liitteen kohdan 21.b tai 39 käyttötarkoituksia Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan- ja urheiluvälineissä sekä automaateissa, Poikkeus päättyy 21.7.2021.
21.b Kadmium painoväreissä, joita käytetään lasien, esimerkiksi borosilikaatti- ja soodalasien emaloinnissa lukuun ottamatta tämän liitteen kohdan 21.a tai 39 käyttötarkoituksia Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan- ja urheiluvälineissä sekä automaateissa, Poikkeus päättyy 21.7.2021.
21.c Lyijy painoväreissä, joita käytetään emalien levittämiseen muulle kuin borosilikaattilasille Saa käyttää suurissa ja pienissä kodinkoneissa, tieto- ja teleteknisissä laitteissa, kuluttajaelektroniikassa, valaistuslaitteissa, sähkö- ja elektroniikkatyökaluissa, leluissa, vapaa-ajan- ja urheiluvälineissä sekä automaateissa. Poikkeus päättyy 21.7.2021.
23 Lyijy sellaisten pintaliitoskomponenttien (muiden kuin liittimien) pintakäsittelyyn, joissa johtimien väli on korkeintaan 0,65 mm Saa käyttää ennen 24.9.2010 markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosissa.
24 Lyijy juotosaineessa, jota käytetään kiekkomaisten ja planaaristen keraamisten monikerroskondensaattoreiden reikäjuotoksissa (machined through hole -juotoksissa) Saa käyttää kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 kaikilla muilla laitteilla.
25 Lyijyoksidi SED-näyttöjen (surface conduction electron emitter displays) rakenne-elementeissä, erityisesti sintratuissa liitoksissa (seal frit) ja sulaterenkaassa (frit ring)
26 Lyijyoksidi BLB (Black Light Blue) -lamppujen lasikuvuissa Päättyi 1.6.2011.
27 Lyijyseokset juotosaineessa, jota käytetään suurtehokaiuttimissa (suunniteltu käytettäväksi useiden tuntien ajan vähintään 125 desibelin äänenteholla (SPL)) käytettävien muuntimien juotoksissa Päättyi 24.9.2010.
29 Lyijy neuvoston direktiivin 69/493/ETY(1) liitteessä I määritellyssä kristallilasissa (luokat 1, 2, 3 ja 4) Saa käyttää kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 kaikilla muilla laitteilla.
30 Kadmiumseokset sähköisinä/mekaanisina juotoskohtina johtimiin, jotka sijaitsevat suoraan puhekelalla vähintään 100 dB(A):n äänenpainetason omaavissa suurtehokaiuttimissa
31 Lyijy elohopeattomien litteiden loistelamppujen (joita käytetään esimerkiksi nestekidenäytöissä sekä design- tai teollisuusvalaistuksissa) juotosmateriaaleissa
32 Lyijyoksidi argon- ja kryptonlaserputkien ikkunarakenteiden sintratuissa liitoksissa Saa käyttää kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 kaikilla muilla laitteilla.
33 Juotoksissa käytettävä lyijy juotettaessa halkaisijaltaan enintään 100 μm olevia tehomuuntajien ohuita kuparilankoja
34 Lyijy metallikeraamisissa trimmeripotentiometrielementeissä Saa käyttää kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 kaikilla muilla laitteilla.
36 Elohopea tasavirralla toimivien plasmanäyttöjen katodisputteroinnin inhibiittorina, kun elohopeapitoisuus on enintään 30 mg/näyttö Päättyi 1.7.2010.
37 Lyijy sinkkiboraattilasikoteloisten suurjännitediodien metallipinnoitekerroksessa Saa käyttää kaikissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy:– 21.7.2023 terveydenhuollon in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuilla laitteilla;– 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteilla sekä 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleilla laitteilla;– 21.7.2021 kaikilla muilla laitteilla.
38 Kadmium ja kadmiumoksidi alumiinisidoksisen berylliumoksidisubstraatin päällä käytetyissä paksukalvopastoissa
39.a Kadmiumselenidi valon taajuutta alentavissa (downshifting) kadmiumpohjaisissa puolijohde-nanokristalli-kvanttipisteissä, joita käytetään näyttöjärjestelmien valaistussovelluksissa (< 0,2 μg Cd/mm2 näyttöruutualuetta) Poikkeus päättyi 31.10.2019.
40 Kadmium ammattimaisissa äänilaitteissa käytettävien analogisten optoeristimien valovastuksissa Päättyi 31.12.2013.
41 Lyijy sellaisten sähkö- ja elektroniikkakomponenttien juotoksissa ja liitäntöjen pinnoissa sekä sellaisten painettujen piirilevyjen pinnoissa, joita käytetään sytytysmoduuleissa ja muissa moottorien sähköisissä ja elektronisissa ohjausjärjestelmissä ja jotka teknisistä syistä on asennettava suoraan käsikäyttöisten polttomoottorillisten laitteiden (tai työkalujen) polttomoottorien kampikammioon tai sylinteriin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/68/EY(2) luokat SH:1, SH:2 ja SH:3) Päättyi 31.12.2018.
42 Lyijy ammattikäyttöön tarkoitettujen työkoneiden tiettyjen diesel- tai kaasupolttoaineita käyttävien polttomoottorien laakereissa ja holkeissa, kun:– moottorin kokonaisiskutilavuus ≥ 15 litraa; tai– moottorin kokonaisiskutilavuus < 15 litraa ja moottori on suunniteltu toimimaan käytössä, jossa käynnistyssignaalin ja täyden kuormituksen välisen ajan edellytetään olevan alle 10 sekuntia; tai säännöllinen huolto tapahtuu tavallisesti ulkona vaikeassa ja likaisessa ympäristössä, kuten kaivos-, rakennus- ja maatalousalaan liittyvissä käyttötarkoituksissa, lukuun ottamatta tämän liitteen kohdan 6.c käyttötarkoituksia Saa käyttää 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy 21.7.2024.
43 Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti sellaisten moottorijärjestelmien kumiosissa, jotka on suunniteltu käytettäviksi myös muuhun kuin kuluttajakäyttöön tarkoitetuissa laitteissa, edellyttäen, että pehmitetty materiaali ei joudu kosketuksiin ihmisen limakalvojen kanssa tai pitkäaikaiseen kosketukseen ihmisen ihon kanssa ja että bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin pitoisuus on enintään a) 30 prosenttia kumin painostai. tiivisterenkaiden pinnoitteissa;ii. täyskumisissa tiivisterenkaissa; taiiii. kumiosissa, jotka kuuluvat vähintään kolmen komponentin kokoonpanoon, joka toimii sähköllä tai mekaanisella tai hydraulisella energialla ja joka on kiinnitetty moottoriin. b) 10 prosenttia kumin painosta muissa kumia sisältävissä osissa kuin kohdan a käyttötarkoituksissa Tässä kohdassa ”pitkäaikaisella kosketuksella ihmisen ihon kanssa” tarkoitetaan yli 10 minuutin yhtäjaksoista kosketusta tai satunnaisesti toistuvaa kosketusta yli 30 minuutin ajanjaksolla päivässä. Saa käyttää 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy 21.7.2024.
44 Lyijy ammattikäyttöön suunniteltuihin mutta myös ei-ammattilaisten käyttämiin laitteisiin, joita ei siirretä käytön aikana, asennettujen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628(3) soveltamisalaan kuuluvien polttomoottorien anturien, toimilaitteiden ja moottorin ohjausyksiköiden juotoksissa Saa käyttää 22 päivänä heinäkuuta 2019 RoHS-direktiivin soveltamisalaan tulleissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Poikkeus päättyy 21.7.2024.

(1) Neuvoston direktiivi 69/493/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1969, kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 326, 29.12.1969, s. 36)

(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin asennettavien polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 59, 27.2.1998, s.1).

(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628, annettu 14 päivänä syyskuuta 2016, liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 252, 16.9.2016, s. 53).

Liite II

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä tarkkailu- ja valvontalaitteiden erityiset käyttötarkoitukset, joiden osalta voidaan poiketa 1 §:n vaatimuksista

Ionisoivaa säteilyä käyttävät tai havaitsevat laitteet

Poikkeus Poikkeuksen päivämäärät
1 Lyijy, kadmium ja elohopea ionisoivan säteilyn ilmaisimissa
Anturit, ilmaisimet ja elektrodit
1.a Lyijy ja kadmium ioniselektiivisissä elektrodeissa, myös pH-elektrodien lasissa
1.b Lyijyanodit sähkökemiallisissa happiantureissa
1.c Lyijy, kadmium ja elohopea infrapunailmaisimissa
1.d Elohopea vertailuelektrodeissa: vähäkloridinen elohopeakloridi, elohopeasulfaatti ja elohopeaoksidi
2 Lyijylaakerit röntgenputkissa
3 Lyijy sähkömagneettisen säteilyn vahvistuslaitteissa: mikrokanavalevyissä ja kapillaarilevyissä
4 Lyijy röntgenputkien lasifritissä ja kuvanvahvistimissa sekä lyijy lasifrittisideaineessa, jota käytetään kaasulaserien kokoonpanoissa ja sähkömagneettisen säteilyn elektroneiksi muuntavissa tyhjiöputkissa
5 Lyijy ionisoivalta säteilyltä suojaavissa suojaimissa
6 Lyijy röntgensäteiden testikappaleissa
7 Lyijystearaattiröntgensädediffraktiokiteet
8 Radioaktiivisten kadmiumin isotooppien lähde kannettavissa röntgenfluoresenssispektrometreissä

Muut

Poikkeus Poikkeuksen päivämäärät
9 Kadmium helium-kadmiumlasereissa
10 Lyijy ja kadmium atomiabsorptiospektroskopialampuissa
11 Lyijy seoksissa suprajohteena ja lämpöjohteena MRI-laitteissa
12 Lyijy ja kadmium metallisidoksissa, jotka luovat suprajohtavia magneettipiirejä MRI-, SQUID-, NMR- (ydinmagneettiresonanssi) tai FTMS- (Fourier-muunnos-massaspektrometri) laitteissa Poikkeus päättyy 30.6.2021
13 Lyijy vastapainoissa
14 Lyijy yksikiteisissä pietsosähköisissä materiaaleissa, joita käytetään ultraääniantureissa
15 Lyijy ultraääniantureiden sidosjuotteissa
16 Elohopea erittäin tarkoissa kapasitanssin ja häviön mittaamis-siltauksissa ja tarkkailu- ja valvontalaitteiden suurtaajuuksisten radiotaajuuksien kytkimissä ja releissä; elohopeaa saa olla enintään 20 mg/kytkin tai rele
17 Lyijy kannettavien ensiapudefibrillaattorien juotteissa
18 Lyijy korkean suorituskyvyn (8-14 μm) infrapunakuvantamismoduulien juotteissa
19 Lyijy pii-nestekidenäytöissä (LCoS)
20 Kadmium röntgensäteilyn mittaussuodattimissa
21 Kadmium röntgenkuvien kuvanvahvistimien loisteainepinnoitteissa 31. joulukuuta 2019 saakka sekä ennen 1. tammikuuta 2020 EU:n markkinoille saatetuissa röntgenjärjestelmien varaosissa
22 Lyijyasetaattimarkkeri CT- ja MRI-kuvauksen stereotaktisissa pääkehyksissä ja gammasäde- ja hiukkashoitolaitteiden asettelujärjestelmissä Poikkeus päättyy 30.6.2021
23 Lyijy seosaineena ionisoivalle säteilylle altistuvien terveydenhuollon laitteiden laakereissa ja kulutuspinnoilla Poikkeus päättyy 30.6.2021
24 Lyijy, joka mahdollistaa alumiinin ja teräksen liitosten ilmatiiviyden röntgenlaitteiden kuvanvahvistimissa Poikkeus päättyi 31.12.2019
25 Lyijy sellaisten nastaliitinjärjestelmien pinnoitteissa, joissa on käytettävä ei-magneettisia liittimiä ja joita käytetään jatkuvasti alle -20 °C lämpötilassa tavanomaisissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa Poikkeus päättyy 30.6.2021
26 Lyijy seuraavissa sovelluksissa, joita käytetään jatkuvasti alle -20 °C:n lämpötilassa tavanomaisissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa:a) painettujen piirilevyjen juotteet;b) sähkö- ja elektroniikkakomponenttien liitäntöjen pinnoitteet ja painettujen piirilevyjen pinnoitteet;c) johtojen ja kaapeleiden sidosjuotteet; sekäd) ilmaisimien ja antureiden sidosjuotteet. Lyijy sellaisissa laitteissa olevissa lämpötilan mittausantureiden sähköliitosten juotoksissa, jotka on suunniteltu käytettäväksi ajoittain alle -150 °C:n lämpötilassa Poikkeus päättyy 30.6.2021
27 Lyijy sellaisissa- juotteissa,- sähkö- ja elektroniikkakomponenttien ja painettujen piirilevyjen liitäntöjen pinnoitteissa sekä- sähköjohtojen, suojien ja suljettujen liittimien liitoksissa, joita käytetään a) magneettikentissä 1 metrin säteellä lääkinnällisten magneettikuvauslaitteiden magneetin isosentristä, mukaan luettuna kyseisellä alueella käytettäväksi tarkoitetut potilasvalvontalaitteet, tai b) magneettikentissä 1 metrin sisällä syklotronimagneettien ja keilansiirrossa ja keilan suuntauksen ohjauksessa hiukkashoidossa käytettävien magneettien ulkopinnoista Poikkeus päättyy 30.6.2020
28 Lyijy juotoksissa, joita käytetään digitaalisten kadmiumtelluridi- ja kadmiumsinkkitelluridi-ilmaisimien liittämiseen piirilevyihin Poikkeus päättyi 31.12.2017
29 Lyijy suprajohteena tai lämpöjohteena seoksissa, joita käytetään kryojäähdyttimien kylmissä päissä ja/tai kryojäähdytetyissä kryomittapäissä ja/tai kryojäähdytetyissä potentiaalintasausjärjestelmissä, terveydenhuollon laitteissa (luokka 8) ja/tai teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteissa Poikkeus päättyy 30.6.2021
30 Kuudenarvoinen kromi alkaliannostelijoissa, joita käytetään valokatodien valmistamiseen röntgenlaitteiden kuvanvahvistimissa, 31 päivään joulukuuta 2019 saakka, ja röntgenjärjestelmien varaosissa, jotka saatettiin EU:n markkinoille ennen 1 päivää tammikuuta 2020
31 Lyijy, kadmium ja kuudenarvoinen kromiuudelleen käytettävissä varaosissa, jotka otetaan talteen ennen 22 päivää heinäkuuta 2014 markkinoille saatetuista terveydenhuollon laitteista ja joita käytetään ennen 22 päivää heinäkuuta 2021 markkinoille saatettavissa terveydenhuollon laitteissa (luokka 8) edellyttäen, että uudelleenkäyttö tapahtuu tarkastettavissa olevassa yritysten välisessä suljetussa palautusjärjestelmässä ja että osien uudelleenkäytöstä ilmoitetaan kuluttajille Poikkeus päättyy 21.7.2021
31.a Lyijy, kadmium, kuudenarvoinen kromi ja polybromidifenyylieetterit (PBDE-yhdisteet) sellaisissa varaosissa, jotka otetaan talteen terveydenhuollon laitteista tai elektronimikroskoopeista ja joita käytetään terveydenhuollon laitteiden, mukaan luettuina in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut terveydenhuollon laitteet, tai elektronimikroskooppien ja niiden lisälaitteiden korjaukseen tai kunnostukseen, edellyttäen että uudelleenkäyttö tapahtuu tarkastettavissa olevassa yritysten välisessä suljetussa palautusjärjestelmässä ja että osien uudelleenkäytöstä ilmoitetaan asiakkaalle Poikkeus päättyy:a) 21.7.2021 muiden kuin in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden osalta;b) 21.7.2023 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden osalta;c) 21.7.2024 elektronimikroskooppien ja niiden lisälaitteiden osalta
32 Lyijy sellaisten piirilevyjen juotoksissa, joita käytetään magneettiresonanssikuvauslaitteisiin integroitujen positroniemissiotomografien ilmaisimissa ja tiedonkeruuyksiköissä Poikkeus päättyi 31.12.2019
33 Lyijy sellaisten komponentteja sisältävien piirilevyjen juotoksissa, joita käytetään direktiivin 93/42/ETY IIa ja IIb luokan muissa siirrettävissä terveydenhuollon laitteissa kuin kannettavissa ensiapudefibrillaattoreissa Poikkeus päättyi 30.6.2016 IIa luokan osalta ja päättyy 31.12.2020 IIb luokan osalta
34 Lyijy aktivaattorina valaisevassa jauheessa valoaineita (BaSi 2 O 5 :Pb) sisältävissä purkauslampuissa, joita käytetään kehonulkoisiin fotofereesihoitoihin Poikkeus päättyy 22.7.2021
35 Elohopea taustavalollisiin nestekidenäyttöihin tarkoitetuissa kylmäkatodiloistelampuissa, lamppua kohden enintään 5 mg, joita käytetään ennen 22 päivää heinäkuuta 2017 markkinoille saatetuissa teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteissa Poikkeus päättyy 21.7.2024
36 Lyijy teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden muissa kuin C-press compliant pin -tyyppisissä nastaliitinjärjestelmissä Poikkeus päättyy 31.12.2020. Saa käyttää mainitun päivämäärän jälkeen sellaisten teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden varaosissa, jotka saatetaan markkinoille ennen 1.1.2021
37 Lyijy platinoiduissa platinaelektrodeissa, joita käytetään johtavuuden mittauksiin, kun vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: a) laajan mittausalueen kattavat mittaukset, joissa johtavuusalue kattaa useamman kuin yhden suuruusluokan (esimerkiksi 0,1 mS/m:n ja 5 mS/m:n välisen alueen), laboratoriosovelluksissa käytettäväksi tuntemattomien pitoisuuksien mittaamiseen; b) liuosten mittaukset, kun tarvitaan otannan ± 1 prosentin tarkkuutta ja elektrodin suurta syöpymiskestävyyttä jossakin seuraavista tapauksista: i) liuokset, joiden happamuus on < pH 1; ii) liuokset, joiden emäksisyys on > pH 13; iii) syövytysliuokset, jotka sisältävät halogeenikaasua c) yli 100 mS/m:n johtavuuksien mittaukset, jotka on suoritettava kannettavilla välineillä Poikkeus päättyi 31.12.2018
38 Lyijyn käyttö yhdessä rajapinnassa pinta-alaltaan suurissa pinotuissa monikerrospiirilevyelementeissä, joissa on yli 500 liitäntää rajapintaa kohti ja joita käytetään tietokonetomografialaitteiden röntgensädeilmaisimissa ja röntgensädejärjestelmissä Poikkeus päättyi 31.12.2019. Saa käyttää mainitun päivämäärän jälkeen tietokonetomografia- ja röntgensädejärjestelmien varaosissa, jotka saatettiin markkinoille ennen 1.1.2020
39 Lyijy mikrokanavalevyissä, joita käytetään laitteissa, joilla on vähintään yksi seuraavista ominaisuuksista: a) elektronien tai ionien ilmaisimen pieni koko, kun ilmaisimen tila on suuruudeltaan enintään 3 mm/mikrokanavalevy (ilmaisimen paksuus + mikrokanavalevyn asennukseen tarvittava tila), yhteensä enintään 6 mm, ja kun vaihtoehtoinen malli, joka antaisi ilmaisimelle suuremman tilan, on tieteellisistä ja teknisistä syistä mahdoton toteuttaa; b) kaksiulotteinen spatiaalinen resoluutio elektronien tai ionien ilmaisemiseen, kun vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy: i) vasteaika on lyhyempi kuin 25 ns; ii) näytteen ilmaisemisalue on pinta-alaltaan yli 149 mm2; iii) monistuskerroin on suurempi kuin 1,3 × 103 c) vasteaika on lyhyempi kuin 5 ns elektronien ja ionien ilmaisemiseen; d) näytteen ilmaisemisalue on pinta-alaltaan yli 314 mm2 elektronien tai ionien ilmaisemiseen; e) monistuskerroin on suurempi kuin 4,0 × 107 Poikkeus päättyy seuraavina päivinä: a) 21.7.2021 terveydenhuollon laitteiden sekä tarkkailu- ja valvontalaitteiden osalta; b) 21.7.2023 in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden osalta; c) 21.7.2024 teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden osalta
40 Lyijy teollisuuden tarkkailu- ja valvontavälineissä käytettäviksi tarkoitettujen nimellisjännitteeltään alle 125 V AC:n tai 250 V DC:n kondensaattoreiden keraamisissa eristeissä Poikkeus päättyy 31.12.2020. Voidaan käyttää tämän ajankohdan jälkeen ennen 1.1.2021 markkinoille saatettujen teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteiden varaosissa
41 Lyijy termaalisena stabiloivana aineena polyvinyylikloridissa, jota käytetään perusmateriaalina amperometrisissä, potentiometrisissä ja konduktometrisissä elektrokemiallisissa sensoreissa, joita käytetään in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuissa terveydenhuollon laitteissa veren, kehon nesteiden ja kehon kaasujen analyyseja varten Poikkeus päättyi 31.12.2018
42 Elohopea sähköisissä pyörintäliittimissä, joita käytetään suonensisäisen kuvauksen järjestelmissä, joissa on korkea toimintataajuus (> 50 MHz) Poikkeus päättyi 30.6.2019
43 Happiantureiden Hersch-kennoissa käytettävät kadmiumanodit sellaisissa teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteissa, joilta edellytetään alle 10 ppm:n mittausherkkyyttä Poikkeus päättyy 15.7.2023
44 Kadmium säteilyä kestävissä videokameraputkissa, jotka on suunniteltu sellaisia kameroita varten, joiden keskiosan resoluutio on suurempi kuin 450 TV-juovaa ja joita käytetään ympäristöissä, jossa ionisoivalle säteilylle altistuminen ylittää 100 Gy/h ja kokonaisannos ylittää 100 kGy. Poikkeus päättyy 31.3.2027. Saa käyttää tarkkailu- ja valvontalaitteissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.