221/2020

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1073/2012) 18 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1388/2014, seuraavasti:

18 §
Starttirahan hakeminen ja maksaminen

Starttirahaa maksetaan niiltä päiviltä, joina starttirahaa saava henkilöasiakas työskentelee yrityksessään. Starttirahaa voidaan maksaa myös niiltä päiviltä, joina työskentely yrityksessä on estynyt laajalle levinneen vakavan tartuntataudin vuoksi.Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2020.

Asetusta sovelletaan starttirahaan, jota maksetaan aikaisintaan16 päivältä maaliskuuta 2020 ja viimeistään 30 päivältä kesäkuuta 2020.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2020

Työministeri
Tuula Haatainen

Vanhempi hallitussihteeri
Kirsi Hyttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.