212/2020

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2020

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työnteko-oikeudesta huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömissä tehtävissä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ulkomaalaislain (301/2004) 213 b §:n, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain (907/2017) 17 a §:n, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain (908/2017) 29 a §:n sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain (719/2018) 29 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ulkomaalaislain 213 b § laissa (208/2020), kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain 17 a § laissa (209/2020), kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain 29 a § laissa (210/2020) sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 29 a § laissa (211/2020):

1 §
Huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömät tehtävät

Ulkomaalaislain (208/2020) 213 b §:ssä, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain (209/2020) 17 a §:ssä, kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain (210/2020) 29 a §:ssä ja kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain 29 a §:ssä (211/2020) tarkoitettuja huoltovarmuuden tai työmarkkinoiden toimivuuden kannalta välttämättömiä tehtäviä ovat:

1) maa- ja metsätalousalalla:

a) kotieläintuotannon sekä eläinten hoidon ja terveyden kannalta välttämättömät työt;

b) kasvintuotannon välttämättömät työt avomaalla ja kasvihuoneissa;

c) ammattikalastus;

d) hedelmien, marjojen, vihannesten ja juuresten poiminta ja keruu;

e) luonnonmarjojen poiminta;

f) metsän istutus- ja kylvötehtävät, metsätaimitarhoilla tehtävä työ;

g) puiden kaato-, karsinta-, katkonta-, mittaus- ja metsäkuljetustehtävät;

2) energia-alalla:

a) kaukolämmön, sähkön, kaasumaisen ja nesteytetyn maakaasun, öljytuotteiden sekä kotimaisten polttoaineiden jakelu, siirto ja tuotanto, käyttö- ja kunnossapito-, huolto- ja korjaus-, asennus-, rakennus-, koestus- ja koekäyttötyöt, polttoaineiden ja polttonesteiden kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvät työt sekä edellä mainittuihin liittyvät valvonta- ja tarkastustehtävät;

b) tuoreen ydinpolttoaineen kuljetukset, ydinvoimalaitosten polttoaineenvaihtotyöt ja näihin liittyvät tarkastus- ja huoltotoimenpiteet;

c) ydinvoimalaitoksen käyttöönottoon liittyvät tehtävät, järjestelmien asennukset, testien viimeistely, polttoaineenlataus ja laitoksen käynnistäminen sekä ydin- ja säteilyturvallisuuteen liittyvät tarkastustehtävät;

3) teknologia-alalla:

a) koneiden ja laitteiden asennukseen, yllä- ja kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät;

b) televiestintäpalveluihin ja tietotekniikkaan liittyvät tehtävät;

4) kemianteollisuudessa:

a) koneiden ja laitteiden asennus-, määräaikaishuolto- ja korjaustehtävät;

b) tuotantotilojen rakennus-, puhdistus ja erikoissiivoustehtävät;

5) elintarviketeollisuudessa:

a) koneiden ja laitteiden asennukseen, yllä- ja kunnossapitoon ja huoltoon liittyvät tehtävät;

b) teollisuuslaitosten auditointi ja sertifiointi;

c) tuotanto-, palvelu- ja puhtaanapitotehtävät;

6) meriteollisuudessa:

a) telakoiden ammattitaitoa vaativat tehtävät;

b) koneiden, laitteiden ja järjestelmien valmistukseen, asennukseen, käyttöönottoon ja huoltoon liittyvät tehtävät;

7) kuljetus- ja logistiikka-alalla:

a) henkilöiden ja tavaroiden kuljetus;

b) satamiin, terminaaleihin ja logistiikkakeskuksiin liittyvät työtehtävät sekä kuljetuskaluston huoltoon, kunnossapitoon ja polttoainehuoltoon liittyvät tehtävät;

c) huoltovarmuuteen ja ulkomaankauppaan liittyvien kuljetusten jatkuvuuteen liittyvät työtehtävät meri-, ilma-, raide- ja tieliikenteessä sekä logistiikka-alalla;

d) liikenneverkkojen turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen liittyvät työtehtävät;

e) varastointitehtävät;

f) postinjakelu;

g) sää-, meri- ja olosuhdepalvelujen saatavuuden varmistamiseen liittyvät tehtävät;

8) sosiaali- ja terveydenhuollon alalla:

a) terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävät;

b) sosiaali- ja vanhustenhuollon tehtävät;

c) sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen siivous- ja puhtaanapitotehtävät;

d) lääketeollisuuden, laboratorioiden ja terveydenhuollon laitteiden huoltoon ja korjaukseen liittyvät tehtävät;

9) viestintäalalla:

a) sähköisten viestintäpalvelujen ja viestintäverkkojen käytettävyyteen ja saatavuuteen liittyvät työtehtävät;

b) informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijatehtävät ja muut laitteiden ja verkkojen välttämättömän huollon kannalta olennaiset asiantuntijatehtävät;

10) rakennusalalla:

a) talonrakennusalan ammattitaitoa vaativat rakennustehtävät;

b) rakennustuoteteollisuuden ammattitaitoa vaativat tehtävät;

c) rakennusten turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat erikoisosaamista vaativat huoltotehtävät;

11) infrastruktuurialalla:

a) vesihuollon prosessien ja järjestelmien erityisasiantuntijoiden tehtävät liittyen koneiden ja laitteiden kiireelliseen huoltoon ja kunnossapitoon sekä automaatiojärjestelmien yllä- ja kunnossapitoon;

b) elintärkeän ja kriittisen infrastruktuurin kiireellinen hoito, yllä- ja kunnossapito liittyen väyliin, sähköön, lämpöön, tietoliikenteeseen ja jätehuoltoon.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään lokakuuta 2020 asti.

Helsingissä 9 päivänä huhtikuuta 2020

Työministeri
Tuula Haatainen

Johtava asiantuntija
Juha-Pekka Suomi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.